Praktyk bankowy, wieloletni Trener BODiE

Szkolenia
ID Nazwa szkolenia Czas trwania Oś czasu
Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów: 2 dni-16 j.d. -  
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości. 2 dni/16 j.d. -  
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – rewolucja w systemie compliance przedsiębiorców 1 dzien- 8 j.d. -  
Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych 1 dzień 27.02.2020 00:00 -  27.02.2020 00:00
Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML obejmie następujące zagadnienia 2 dni/ 14 j.d. 17.08.2020 00:00 -  18.08.2020 00:00
Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii 1 dzień- 8 j.d. 10.02.2020 00:00 -  10.02.2020 00:00
ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH 1 dzień- 8 j.d. 25.06.2020 00:00 -  25.06.2020 00:00
Analiza ryzyka kredytowego w bankach 2dni / 14 j.d. 24.02.2020 00:00 -  25.02.2020 00:00
„Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne” 2 dni 16 j.d. 16.03.2020 00:00 -  17.03.2020 00:00
Niekonwencjonalne metody oceny projektów inwestycyjnych i ryzyka kredytowego 2 dni- 16 j.d. -