Praktyk bankowy, wieloletni Trener BODiE

Szkolenia
ID Nazwa szkolenia Czas trwania Oś czasu
Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów: 2 dni-16 j.d. 14.03.2019 00:00 -  15.03.2019 00:00
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości. 2 dni/16 j.d. 16.05.2019 15:40 -  17.05.2019 00:00
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – rewolucja w systemie compliance przedsiębiorców 1 dzien- 8 j.d. -  
Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 01.03.2018r. z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych 1 dzień 18.03.2019 00:00 -  18.03.2019 00:00
Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego 2dni / 16 j.d. 05.06.2019 00:00 -  06.06.2019 00:00
Ocena zdolności kredytowej JST 2dni / 16 j.d. 03.04.2019 00:00 -  04.04.2019 00:00
Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych 2dni / 18 j.d. 27.05.2019 00:00 -  28.05.2019 00:00
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE. 1 dzień/ 8 j.d. 12.06.2019 00:00 -  12.06.2019 00:00
Zarządzanie płynnością finansową 1 dzień/ 8 j.d. 15.07.2019 00:00 -  15.07.2019 00:00
Prawne zabezpieczenie wierzytelności i ich wpływ na skuteczność procesu windykacyjnego 2dni / 16 j.d. 18.02.2019 00:00 -  18.03.2019 00:00