Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML obejmie następujące zagadnienia

Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML obejmie następujące zagadnienia

Informacje o szkoleniu

Cele kursu i cele szczegółowe:

uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania biznesowego według metodyki RUP

 

 

1 Wprowadzenie do projektowania i tworzenia oprogramowania
2 Zarządzanie jakością w projektowaniu systemów informatycznych
3 Architektura biznesowa i modele biznesowe
4 Modelowanie i projektowanie procesów biznesowych w procesie tworzenia oprogramowania
5 Wprowadzenie do UML jako narzędzia modelowania procesów
6 Różne rodzaje diagramów UML
·       Diagramy struktury: Diagramy obiektów (Object diagrams); Diagramy klas (Class diagrams); Diagramy wdrożenia (Deployment diagrams); Diagramy komponentów (Component diagrams)
·       Diagramy zachowania: Diagramy przypadków użycia (Use case diagrams); Diagramy stanów (Statechart diagrams); Diagramy czynności (Activity diagrams) [Diagramy przebiegu (Sequence diagrams); Diagramy kooperacji (Collaboration diagrams)]
7 Praktyczne opracowywanie wymagań dla przykładowego projektu systemu informatycznego przy wykorzystaniu UML
8 Modelowanie organizacji i kontekstu (otoczenia)  biznesowego.
9 Role – Identyfikowanie interesariuszy systemu oraz określanie ich potrzeb (wymagań) odnośnie systemu.
10 Praktyczne modelowanie procesów – wymagania, usługi (produkty) a procesy biznesowe; procesy główne; dekompozycja procesów biznesowych; diagramy przypadki użycia  i UML.
11 Praktyczne modelowanie obiektów biznesowych – Identyfikowanie obiektów biznesowych; atrybuty obiektów biznesowych; wymagania a obiekty biznesowe; Perspektywy i widoki.
12 Praktyczne modelowanie systemowych przypadków użycia – identyfikowanie i projektowanie systemowych przypadków użycia na podstawie modeli procesów biznesowych; wymagania a przypadki użycia.
13 Sprawdzenie kompetencji
14 Podsumowanie