Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady realizacji testów warunków skrajnych

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady realizacji testów warunków skrajnych

Informacje o szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie przeprowadzania testów warunków skrajnych.
Szkolenie będzie przeprowadzane z punktu widzenia praktycznego zakresy realizacji testów.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Omówienie wymagań Rekomendacji M dotyczące zasad przeprowadzania testów warunków skrajnych
2. Ogólne wymagania
3. Procedura realizacji testów warunków skrajnych
4. Przykładowe scenariusze
5. Raportowanie wyników testów warunków skrajnych

Koszt szkolenia: 200,00 *23% VAT

Termin szkolenia: 20.09.2021