Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady przygotowywania raportu z ryzyka operacyjnego

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady przygotowywania raportu z ryzyka operacyjnego

Informacje o szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie opracowywania i przedstawiania raportów w ramach ryzyka operacyjnego.
Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie raportować obszar ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami prawnymi.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Schemat i zakres raportu
2. Raportowanie wykorzystania założonych tolerancji – apetytu na ryzyko operacyjne danego rodzaju
3. Szczegółowa charakterystyka znaczących wewnętrznych zdarzeń ryzyka operacyjnego z wewnętrznej bazy zdarzeń operacyjnych i strat z nimi związanych
4. Informacje dotyczące istotnych zdarzeń zewnętrznych oraz prawdopodobieństwa zajścia takich zdarzeń w Banku i ich potencjalnego wpływu m.in. na wynik finansowy i wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
5. Informacje pochodzące z innych wykorzystywanych w Banku narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Koszt szkolenia: 200,00 netto

Termin szkolenia: 14.09.2021; godz. 9:00