Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego

Informacje o szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie pomiaru ryzyka operacyjnego, co stanowi podstawę dla prawidłowego szacowania poziomu ryzyka w Banku, a tym samym jego prawidłowym zarządzaniu.
Uczestnicy kursu otrzymają informacje jak poprawnie przeprowadzić proces pomiaru ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Metody analizy ryzyka operacyjnego
2. Metody pomiaru oparte na wskaźnikach kapitału operacyjnego
3. Dane ilościowe/ dane jakościowe
4. Kluczowe wskaźniki ryzyka
5. Limity ryzyka operacyjnego (apetyt na ryzyko)

Koszt e-szkolenia: 200,00* 23% VAT

Termin 6.09 godz. 12:00