Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego

Informacje o szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne w identyfikacji zdarzeń w ramach ryzyka operacyjnego, co stanowi podstawę dla prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku.
Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie przeprowadzić proces identyfikacji zdarzeń w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Odpowiedzialność za proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Klasyfikacja ryzyk
3. Rekoncyliacja baz ryzyka operacyjnego
4. Rola systemów wspierających zarządzanie ryzykiem operacyjnym
5. Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w Banku

Koszt szkolenia: 200,00*23% VAT

Termin: 06.09.2021; 9:00