Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Samoocena ryzyka operacyjnego

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Samoocena ryzyka operacyjnego

Informacje o szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą niezbędne w procesie przeprowadzenia Samooceny ryzyka operacyjnego.
Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie przygotować samoocenę ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Metody dokonywania samooceny ryzyka operacyjnego
2. Arkusz samooceny ryzyka operacyjnego
3. Wzorcowy raport z samooceny ryzyka operacyjnego

Koszt szkolenia: 200,00*23%VAT

Termin szkolenia: 14.09.2021; godz. 12:00