Wymogi kapitałowe wobec sektora finansowego

Wymogi kapitałowe wobec sektora finansowego

Informacje o szkoleniu

 

 1. przyczyny kryzysu w latach 2007-2008.
 2. skutki kryzysu
 3. działania mające na celu zabezpieczenie przed podobnym kryzysem
 4. Przepisy o wymogach kapitałowych (rozporządzenie i dyrektywa IV)
  1. w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR)
  2. w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV (CRD IV).
 5. Rozporządzenie CRR – główne elementy
  1. wymóg w zakresie funduszy własnych
 • Kapitał Tier 1
 • Kapitał Tier 2
  1. Wymogi płynnościowe
 • Liquidity Coverage Ratio
  1. Dźwignia finansowa
 1. Dyrektywa CRD – główne elementy
  1. Bufory kapitałowe
  2. Bufor zabezpieczający
  3. Bufor antycykliczny
  4. Bufor ryzyka systemowego
  5. Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
 • „globalne instytucje o znaczeniu systemowym”.
  1. Premie bankowców
  2. Zarządzanie i przejrzystość
 1. Stanowisko KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych