WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

Informacje o szkoleniu

Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia.
Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE?

Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE?

Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych?

Jak skutecznie badać i weryfikować  dokumentacje projektów UE?

Jak badać mechanizmy wyłudzeń i schematy nadużyć finansowych  z dotacji UE?

Jak przygotowywać się do mechanizmu kontroli ex ante i ex post?

Na te i inne pytania kontrolerzy, organy i służby operacyjne uzyskają odpowiedź i praktyczne wskazówki jak skutecznie badać i kontrolować projekty z dotacji UE , aby wykrywać nieprawidłowości i przeciwdziałać nadużyciom finansowym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – Instytucje Zarządzające i Pośredniczące oraz Organy  Kontroli (GIKS, NIK) z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.

Na szkoleniu przedstawiane będą techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Będą przedstawiane także uwarunkowania prawne i techniczne procesu realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucję Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego.

W ramach szkolenia  będą omawiane bloki tematyczne związane m.in. z :  aktualnymi problemami beneficjentów oraz instytucji rozliczających środki finansowe z UE, definicjami oraz międzynarodowymi standardami audytu i kontroli, typologii kontroli, zakresu i obszarów kontroli, organów uprawnionych do kontroli oraz procesu kontroli projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie będzie także omawiało cały metodyczny proces przygotowania do kontroli terenowej względem projektu UE  w tym : przygotowanie programu kontroli, przygotowanie list kontrolnych, weryfikacji materiału dowodowego, analiz zbieranych dowodów w ramach postępowania kontrolnego.

Następnym etapem szkolenia po części wprowadzającej do kontroli i audytu projektów UE będzie analiza zakresów i obszarów występowania potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów UE. Szczególną uwagę w ramach szkolenia będzie zajmowała część dotycząca rozliczenia końcowego projektu, w tym utrzymania wskaźników projektu (celu, produktu i rezultatu).

W ramach szkolenia będą przedstawiane mechanizmy realizacji i rozliczania poszczególnych kategorii projektów : miękkich i twardych(infrastrukturalnych). W ciągu szkolenia będą przedstawiane także konkretne przykłady z realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych z dotacji UE (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne).

W ramach struktury szkolenia przewidziano analizę związków przyczynowo-skutkowych powstających nieprawidłowości oraz mechanizmów nadużyć finansowych w ramach projektów ze środków UE. Będą przedstawiane schematy nadmiernego wzbogacenia się beneficjentów oraz wyprowadzania środków publicznych z systemu finansowego.

Szkolenie będzie także przedstawiało skuteczne techniki analizy grup ryzyk przy kontroli projektów w ramach ich zamykania końcowego oraz kontroli i badania trwałości projektów celem udokumentowania zapisów umownych z realizacji kluczowych celów i wskaźników projektu.

Szkolenie będzie prowadzone ścieżką iteracyjną krok po kroku w oparciu o blokową tematykę celem lepszego zakodowania przez uczestników przekazywanych treści merytorycznych.

Metodologia szkolenia :

Techniki szkolenia oparte  będą na pragmatycznym podejściu do materii zagadnień w oparciu o zastosowanie m.in. : burzy mózgów, diagramów przyczynowo-skutkowych, studiów przypadków, checklist kontrolnych.

Wykorzystywane techniki i metody szkoleniowe :

Wykład moderowany

Wizualizacja – Power Point

Burza mózgów

Case study

Analiza porównawcza

Diagram przyczynowo-skutkowy

Szablony ryzyk

Listy kontrolne

Flipchart

PROGRAM SZKOLENIA – USZCZEGÓŁOWIENIE

 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach UE

Definicyjne ujęcie nieprawidłowości

Definicyjne ujęcie nadużycia finansowego i oszustwa

Typologia nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Kategoria ryzyk

Zamówienia publiczne

Analiza ilościowa nieprawidłowości – dane statystyczne
Analiza jakościowa nieprawidłowości – badanie problemowe
Lista kontrolna a przykłady nieprawidłowości
Złamanie dyscypliny finansów publicznych

Nieuczciwa konkurencja – UOKiK

Rozliczenie projektu UE

Analiza wskaźnikowa projektu w ramach Kontroli
Analiza  celów projektu,
Logika oddziaływania projektu

Podatek VAT

Pomoc publiczna

Rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu
Mierzenie osiągnięcia wskaźników,
Sankcje i konsekwencje w wyniku braku osiągnięcia wskaźników
Zasada proporcjonalności

Nadużycia finansowe – analiza wielokryterialna
Trwałość projektu :

Trwałość instytucjonalna

Trwałość finansowa

Trwałość  techniczna
Zasadnicza modyfikacja projektu :

zmiana własności infrastruktury

zaprzestanie działalności produkcyjnej

zmiana charakteru lub warunków realizacji
Dochodowość w ramach projektu – uzyskanie nieuzasadnionej korzyści

 

Proces kontrolowania

Fazy i etapy procesu kontrolnego

Wszczęcie kontroli – przesłanki

Czynności przygotowawcze do kontroli

Dokonywanie czynności kontrolnych

Techniki prowadzenia rozmów

Odczytywanie sygnałów niewerbalnych

 

Dokumentowanie procesu kontroli
Dowody w postępowaniu kontrolnym

Pojęcie dowodu – klasyfikacja źródeł dowodowych

Dokument i jego właściwości

Badanie dokumentów

Zabezpieczanie dokumentów

Podział dowodów

Pracownik i jego wyjaśnienia

Pracownik i jego oświadczenia

 

Działania operacyjne

Techniki typowania nadużyć finansowych w projektach UE

Nieuczciwa konkurencja

Oszukańcze bankructwo

Fałszowanie dokumentacji

Podwójne finansowanie

Działania korupcyjne

Typowanie świadków/podejrzanych

Przesłuchania świadków

Konfrontacje

Zbieranie dowodów rzeczowych

Katalog przestępstw

Przygotowanie aktu oskarżenia

 

Od nitki do kłębka

Analiza związków przyczynowo-skutkowych / diagramy

Drzewo decyzyjne

Koncepcja

Projekty techniczne

Pozwolenia administracyjne

Specyfikacja techniczna zamówienia

Zmiana umowy / technologii

Materiał techniczny / laboratorium

Wycena końcowa / przeszacowanie

 

Plac budowy

Dokumentowanie zdarzeń / dziennik budowy

Zatwierdzanie materiałów / wnioski materiałowe

Operaty powykonawcze / geodezja

Nieistotna zmiana / PB a PZP

Próby rozruchowe / komisje

Triada : Zamawiający – Inspektor nadzoru – Wykonawca

 

CASE STUDY

Projekty drogowe – POIiŚ

Projekty zdrowotne – POIiŚ

Projekty innowacyjne – POIG

Projekty miękkie – POKL

Projekty teleinformatyczne – Polska Wschodnia

Projekty rolne – PROW

Projekty regionalne – RPO

 

Odzyskiwanie nienależnie pobranych  środków UE – sankcje dla Beneficjenta
Brak trwałości projektu  – przypadki
Korekty finansowe

Procedura odzyskiwania środków
Zwrot środków finansowych – procedura

Rejestr podmiotów wykluczonych

Sankcje dla systemu

Wykładowca Prowadzący :

Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Zarządu Województwa Śląskiego ds. Oceny projektów UE. Zarządzający – MAO projektami w Polsce z funduszy UE o łącznej wartości ponad miliard zł.  Audytor i Coach obsługujący beneficjentów oraz Instytucje Zarządzające (IZ) i wdrażające (IP) fundusze UE w Polsce  oraz organy Kontroli (GIKS, NIK). Dyrektor kontraktu FIDIC (RED, YELLOW) – STRABAG.. Uczestnik Komitetów Monitorujący  z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania, kontroli oraz audytów projektów z UE.

Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania  projektów UE m.in. dla :

Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Reviews
 • Avatar

  5

  07.01.2021 at 02:31

  Thanks for your own work on this website. My mum take interest in setting aside time for research and it is simple to grasp why. We notice all relating to the powerful way you provide very helpful tips and hints via your website and therefore strongly encourage response from visitors on this subject matter while our own simple princess is without a doubt studying so much. Take pleasure in the rest of the year. Your performing a tremendous job. https://hierectiledysfunctionout.com/

 • Avatar

  5

  08.01.2021 at 12:50

  I’m commenting to let you be aware of of the awesome discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get a number of people clearly completely grasp a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for churning out such effective, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily. https://cymbaltaduloxetines.com/

 • Avatar

  5

  10.01.2021 at 02:32

  Thanks for the tips about credit repair on this blog. Things i would advice people would be to give up the actual mentality that they’ll buy right now and pay out later. As a society all of us tend to do that for many things. This includes holidays, furniture, as well as items we would like. However, you have to separate your own wants from all the needs. When you are working to improve your credit rating score you have to make some sacrifices. For example you are able to shop online to save money or you can turn to second hand shops instead of costly department stores with regard to clothing. https://zyprexaolanzapine.com/#