Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne

Informacje o szkoleniu

Szkolenie – rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków spółdzielczych, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie ryzyka i audyt oraz compliance.

Wymagania:

Poziom szkolenia: poziom średniozaawansowany / poziom zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy compliance a także Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych.

Cel:

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka operacyjnego w bankach.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 120 min.

Program:

Ryzyko operacyjne
 Istota ryzyka operacyjnego
 Metody monitorowania ryzyka operacyjnego:
o Jakościowe
o Ilościowe
o Mieszane
 Stress testy ryzyka operacyjnego
 Normy nadzorcze w zakresie ryzyka operacyjnego

Termin: 03.09.2021

Koszt e-szkolenia 200,00 *23% VAT