ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

Informacje o szkoleniu

Cel szkolenia:

W związku z wejściem w życie Ustawy o dokumentach w 2019r. celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na        temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych).

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • urzędników zajmujących się weryfikacją autentyczności dokumentów lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie i inne)

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Metody szkolenia: zajęcia mają formę interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na doskonaleniu umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów.

Zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów.

 1. Akty prawne w zakresie wytwarzania dokumentów
 2. Podstawowe obowiązki organów i urzędów w zakresie obrotu dokumentów
 3. Kategorie i klasyfikacja dokumentów publicznych
 4. Omówienie podstawowych technik wytwarzania dokumentów.
 5. Techniki zabezpieczania dokumentów (dowód osobisty, paszport i inne) przed fałszerstwem.
 • zabezpieczenia na poziomie: zwykłych obywateli oraz urzędników.
 • zabezpieczenia zawarte w podłożu dokumentu,
 • zabezpieczenia wykorzystujące techniki drukarskie,
 • inne systemy zabezpieczające dokumenty przed fałszerstwem.
 1. Omówienie systemów zabezpieczeń stosowane w podstawowych dokumentach tożsamości (ID, paszport, dokumenty wydawane dla cudzoziemców)
 2. Fałszerstwa dokumentów – zagrożenia i sposoby ujawniania.
 3. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
 • wykorzystywanie technik komputerowych.
 • wykorzystywanie kserokopiarek.
 1. Technika sprawdzania dokumentów.
 • przydatny sprzęt, wiedza i możliwości przy ocenie autentyczności dokumentów.
 1. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
 • dokumenty tożsamości – dowody osobiste, paszporty, karty pobytu.
 • inne dokumenty użyteczne przy ustalaniu tożsamości – prawo jazdy, legitymacje itp.
 • fałszerstwa dokumentów związanych z działalnością firm, dokumenty celne, zaświadczenia, dokumenty cywilno-prawne, dokumenty obrotu gospodarczego, finansowe, certyfikaty legalności towaru, itp.
 • fałszerstwa pieczątek i odcisków pieczątek na dokumentach.
 • kopie dokumentów.

11.. Ciekawe przypadki fałszerstw dokumentów – kazuistyka oparta na doświadczeniu     eksperta (prezentacje).

 

Prowadzący:

Biegły   Sądu  Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego  w  Katowicach

 • od 1996r. zajmuje się kryminalistycznymi badaniami dokumentów,
 • były ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie,
 • Vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych,
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie,
 • ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
 • jako pierwsza w Polsce opublikowała i wprowadziła metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf,
 • uczestnik polskich i międzynarodowych testów biegłości ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów,
 • autorka pierwszego w Polsce ogólnopolskiego testu kompetencji ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów,
 • autorka publikacji i wystąpień szkoleniowych oraz konferencyjnych poświęconych badaniom dokumentów,
 • nauczyciel zawodowych ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów,
 • vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • uczestniczka grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dokumentów na poziomie UE,
 • wykładowca szkoleń dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy CBA, Policji.