„Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne”

„Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne”

Informacje o szkoleniu

I. KORZYŚCI

 1. Poprawa efektywności procesu restrukturyzacji w Banku.
 2. Pozytywny wpływ na portfel należności nieregularnych w Banku.
 3. Wzrost kompetencji pracowniczych w obszarze restrukturyzacji.
 4. Samodzielne prowadzenie wykraczających poza standardowe spraw z zakresu restrukturyzacji Klientów przez pracowników Banku – ograniczenie kosztów współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 5. Obszerna wiedza na temat procesów szansą na wymierne korzyści dla Banku w postaci korzystnych propozycji restrukturyzacyjnych dla Banku.

II. CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie restrukturyzacji klienta w sytuacji  kryzysu.

Po szkoleniu uczestnik:

 1. Potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy w kryzysie oraz dobrać odpowiednie metody i narzędzia do restrukturyzacji kredytobiorcy.
 2. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia wykraczających poza standardowe, spraw z zakresu restrukturyzacji.
 3. Potrafi rzetelnie ocenić program restrukturyzacyjny i propozycje restrukturyzacyjne/układowe w nim zawarte.
 4. Potrafi samodzielnie kreować bądź negocjować korzystne dla Banku propozycje restrukturyzacyjne.
 5. Posiada szeroką wiedzę umożliwiającą kontrolę, wsparcie bądź inicjowanie procesu restrukturyzacji Klienta na każdym etapie kryzysu.
 6. Potrafi ocenić prawdopodobieństwo odzysku oraz określić czas w jakim możliwe jest odzyskanie należności.
 7. Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie procesu restrukturyzacji kredytów trudnych.

 

III. ADRESACI

Kierowane do pracowników zespołów zajmujących się restrukturyzacją i windykacją  w bankach komercyjnych, analityków ryzyka kredytowego i analityków biznesowych, doświadczonych pracowników monitorujących sytuację  ekonomiczno- finansową kredytobiorców.

IV. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Szkolenie rozwojowe – rozwój kompetencji uczestników w zakresie restrukturyzacji klienta w sytuacji  kryzysu. Brak wymagań wstępnych.

 

 1. PROGRAM SZKOLENIA:
 2. Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych.
 3. Umiejscowienie Banku w procesie naprawy sytuacji Klienta – definicja restrukturyzacji w Banku.
 4. Przyczyny powstawania „trudnych” kredytów:
 • Zewnętrzne: niezależne od kredytobiorcy,
 • Wewnętrzne: zależne od Kredytobiorcy.
 1. Symptomy pogarszania się i ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej Kredytobiorcy.
 2. Prawidłowa diagnoza stanu Klienta szansą na skuteczną restrukturyzację, wybór metody i sposobu restrukturyzacji dopasowany do realnych możliwości restrukturyzacji.
 3. Narzędzia restrukturyzacji w Banku.
 4. Restrukturyzacja Klienta w ramach Ustawy Prawo restrukturyzacyjne:
 • typy postępowań, charakterystyka poszczególnych typów postępowań;
 • szanse, zagrożenia i obowiązki dla Banku płynące z wdrożenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego przez Klienta Banku;
 • miejsce Baku w procesie restrukturyzacji w oparciu o Ustawę Prawo restrukturyzacyjne;
 • przebieg procesu restrukturyzacji klienta w ramach Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
 1. Ocena planów naprawczych/planów restrukturyzacyjnych:
 • zasady tworzenia,
 • zawartość merytoryczna,
 • wiarygodność planu,
 1. Ocena propozycji układowych:
 • w ramach sądowego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • w ramach propozycji pozasądowych,
 1. Ocena możliwości odzyskania zabezpieczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym w praktyce; hipoteki, zastawy, gwarancje bgk, weksle.
 2. Wypowiedzenie umowy a proces restrukturyzacji.
 3. Komunikacja z firmami w kryzysie i ich doradcami; prawidłowe ułożenie relacji z restrukturyzowanymi podmiotami.
 4. Udzielanie finansowania dla Klienta w sytuacji trudnej: wysokie zapotrzebowanie Klienta na gotówkę vs. bardzo wysokie ryzyko udzielenia finansowania.
 5. Gdy standardowe narzędzia zawodzą
 • Restrukturyzacja w ramach Ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 • Szanse jakie daje Bankom restrukturyzacja przy użyciu ustawy oddłużeniowej gospodarstw rolnych,
 • Sprzedaż wierzytelności,
 • Sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji tzw. pre pack.
 1. Szansa na przymusową restrukturyzację w ramach postępowania sanacyjnego.
 2. Warunki skutecznej restrukturyzacji:
 • Poprzez odzysk ekspozycji,
 • Poprzez powrót do należności niezagrożonych.
 1. Decyzja o przekazaniu sprawy do komórki windykacji.

 

 1. METODYKA

Szkolenie będzie prowadzone metodami: wykład, ćwiczenia, przykłady

 

VII. EWALUACJA SZKOLENIA 

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia

Reviews
 • Avatar
  30.09.2019 at 12:44

  Szzkolenie realizowane jest również w terminie grudniowym. Planowany termin 16-17.12.2019

Comments are closed.