Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S – E-SZKOLENIE

Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S – E-SZKOLENIE

Informacje o szkoleniu

Termin: 23.06.2021 – godzina 09:00

         

 

Cel:                                                                                                                                     

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie zostanie wprowadzona przez banki i oddziały instytucji kredytowych do połowy 2021 roku, a przed banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Celem warsztatów jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę szczególnych praw klientów – konsumentów, wynikających z ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym… i Wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania kredytów, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych.

 

Adresaci:                                                                                                                               

 • dyrektorzy oddziałów,
 • audytorzy,
 • pracownicy obsługujący umowy rachunków i kredytów

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Brak.

 

Program:                                                                                                                            

 1. Rekomendacja S KNF:
 2. Cel i zakres stosowania regulacji.
 3. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
 4. Terminy dostosowania działalności banków do wymagań nadzorcy.
 5. Szczególne wymogi nadzorcy wobec banków spółdzielczych.

 

 1. Wzajemne relacje między Rekomendacją S, ustawą z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym. i Wytycznymi EBA dotyczącymi udzielania i monitorowania kredytów.

 

III. Słowniczek pojęć.

 

 1. Kredyt z opcją „klucz za dług”.

 

 1. Relacje z klientami – zasady gwarantowania praw klientów konsumentów:
 2. Wewnętrzne procedury banku – zasady opracowania.
 3. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
 • forma i treść informacji przedumownych,
 • zasady dokumentowania wykonania obowiązku przedumownego,
 • charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem oprocentowanym zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową,
 • charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem z opcją „klucz za dług”,
 • informacje szczególne.
 1. Zasady informowania klientów o możliwości i sposobach dokonania zmiany formuły oprocentowania:
 • zakres informacji,
 • treść informacji,
 • szczególny „formularz informacyjny” dla konsumenta.
 1. Kontrola prawidłowego wykonania obowiązków przez banki.

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5h.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                                                       Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Autorka artykułów i broszur dotyczących prawa finansowego i alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego.

 

 

HARMONOGRAM:

Dzień przed szkoleniem do Uczestników zostaną wysłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

08:45 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – 10:30 wykład cz. 1
przerwa 15-minutowa

10:45 – 12:15 wykład cz. 2

12:15 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

 

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

 

Cena: 700,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Cena obejmuje:

 • Dostęp do e-szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w PDF
 • Sesja Q&A z ekspertem
 • E-zaświadczenie uczestnictwa
 • Opieka moderatora.

 

Dla uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w E-SZKOLENIU, które przekażemy Państwu w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail.

Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Materiały i zaświadczenie udostępniane są w wersji elektronicznej.

W przypadku potrzeby wysyłki zaświadczenia w wersji drukowanej opłata wynosi 15 zł netto.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.06.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 22.06.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Małgorzata Migas

511-769-808

zgłoszenia:   kursy@bodie.pl