Reforma ochrony danych osobowych

Reforma ochrony danych osobowych

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do:  kadry kierowniczej,  administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających systemem ochrony danych osobowych.                                                                                                           

Korzyści:                                                                                                                            

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zapoznany ze zmianami stanu prawnego i zakresem obowiązków, wynikających z rozporządzenia, które zacznie obowiązywać w 2018 r. Pozwoli to na skuteczniejsze przygotowanie swojej instytucji do dostosowania do nowych wymogów prawnych. Formuła spotkania powiązana z możliwością zadawania pytań pozwoli na sukcesywne przyswajanie wiedzy i wymianę poglądów z innymi uczestnikami szkolenia. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają komplet materiałów zawierających opracowania dydaktyczne tematu szkolenia.

Cel:                                                                                                                                    

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wymogi, jakie ma wprowadzić rozporządzenie UE tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Szkolenie ma za zadanie przedstawić praktyczne aspekty związane z realizacją obowiązków jakie będą ciążyły na administratorach danych oraz współadministratorze (np.: konieczność zgłaszania incydentów do organu nadzorczego oraz informowanie osób poszkodowanych przez dane zdarzenie), jak i uprawnień oraz praw osób, których dane będą przetwarzane (np.: tzw. prawo do bycia zapomnianym). Poruszone zostaną zagadnienia zawiązane z ewentualnymi karami pieniężnymi nakładanymi na administratorów danych i formy egzekwowania nałożonych kar pieniężnych..

 

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Warsztaty skierowane są do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności do osób pełniących funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji lub przymierzających się do jej pełnienia.

 

Program:                                                                                                                           

      1. RODO w banku – pierwsze kroki.

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z RODO:
 2. Nowa definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych;
 3. Bank jako współadministrator;
 4. Formy przetwarzania danych osobowych przez bank spółdzielczy a RODO;
 5. Inne definicje i ich znaczenie dla stosowania RODO w praktyce banku;
 6. Braki definicyjne RODO.
 7. Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji.
 8. Zasady przetwarzania danych w RODO:
 9. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
 10. Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu;
 11. Adekwatność;
 12. Czasowość.
 13. Zasada bezpieczeństwa:
 14. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
 15. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 16. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 17. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 18. Administrator oraz współadministrator – obowiązki:
 19. Obowiązek prowadzenia audytów;
 20. Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
 21. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych;
 22. Zasada privacy by design oraz privacy by default.
 23. Podmiot przetwarzający – obowiązki.
 24. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
 25. Zgoda na przetwarzanie danych – przygotowanie przykładowej klauzuli zgody;
 26. Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania;
 27. Porównanie podstaw prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych a tych wynikających z RODO;
 28. Nowe wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.
 29. Omówienie skutecznego sposobu informowania przez bank o korzystanie z praw wynikających z RODO.
 30. Nowy kształt obowiązku informacyjnego według RODO:
 31. zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą;
 32. zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 33. Obowiązek zgłaszania incydentów:
 34. zgłaszanie incydentów PUODO;
 35. zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.
 36. Nowa dokumentacja:
 37. Rejestr czynności przetwarzania danych;
 38. Polityki bezpieczeństwa;
 39. Upoważnienia do przetwarzania danych.
 40. Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.
 41. Wymagania w zakresie przetwarzania danych w systemach IT.
 42. Inspektor ochrony danych w banku:
 43. Czy bank ma obowiązek wyznaczenia IOD;
 44. Jakie wymagania powinien spełniać IOD;
 45. Obowiązki IOD.
 46. PUODO:
 47. Właściwość, zadania i uprawnienia;
 48. Zasady prowadzenia kontroli;
 49. Współpraca z innymi organami nadzorczymi.
 50. Europejska rada ochrony danych.
 51. Środki ochrony prawnej:
 52. Kto może wnieść skargę do PUODO;
 53. Dochodzenie praw przed sądem;
 54. Prawo do odszkodowania.
 55. Odpowiedzialność:
 56. Administratora danych;
 57. Współadministratora;
 58. Podmiotu przetwarzającego;
 59. IOD.
 60. Osoby upoważnionej.
 61. Sankcje:
 62. Kryteria nakładania kar pieniężnych;
 63. Odwoływanie się nałożonych kar pieniężnych.
 64. Przepisy określające tryb postępowania przed PUODO.
 65. Pytania i konsultacje.

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie jest oparte na prezentacji multimedialnej przedstawiającej zestawienie aktualnych i przyszłych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, uzupełnione o przykłady z praktyki. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych zostaną przedstawione w formie warsztatów. Dodatkową częścią kursu będzie możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach.

 

Reviews
 • Avatar

  5

  06.01.2021 at 21:31

  Si necesitas un préstamo o un préstamo rápidamente online, consulta nuestro ranking. http://prestamosonlineecgt.es/

 • Avatar

  5

  10.01.2021 at 02:00

  I precisely had to appreciate you all over again. I’m not certain the things I might have followed in the absence of the actual information documented by you directly on such field. It became a real distressing crisis for me personally, but encountering a new professional form you managed it forced me to jump for delight. I’m just happier for the guidance and even have high hopes you find out what a powerful job you’re doing instructing most people through your blog post. I am sure you’ve never encountered all of us. https://sinequandoxepin.com/#