Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do Przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością uczestniczą w obrocie wartościami majątkowymi oraz obrocie nieruchomościami

 

Korzyści:   

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
•    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
•    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
•    potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
•    wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
•    spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
•     posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
•     posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.                                                                                                                         

 

Cel:                                                                                                                                     

 • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
  •    zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
  •    omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
  •    zapoznanie z obowiązkami instytucji obowiązanej w obliczu obowiązujących przepisów,
  •    omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  •    przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  •    omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  •    zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Program:    

 1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych. 3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). 4. Obowiązki instytucji obowiązanych w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:
  a) Obowiązki rejestracyjne:
  • obowiązek rejestracji transakcji “ponadprogowych” oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,
  • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,
  • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
  b) Obowiązki analityczne:
  • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,
  c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
  • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,
  • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,
  • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
  • obowiązek bieżącego monitorowania “stosunków gospodarczych” z klientem,
  d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z “osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne” (PEP).5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  •    zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
  •    zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:
  •    ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,
  •    analiza oceny ryzyka,
  •    środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  •    kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,8. „Karuzela podatkowa” – Mechanizm wyłudzenia podatku VAT:
  •    mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
  •    kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  •    towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  •    możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”,
  •    współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”
  •    orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT,
  •    konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT.9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.10. Porównanie obowiązujących procedur do zmian wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które wejdą w życie w II połowie 2018 roku wraz z przeglądem obowiązkowej dokumentacji w zakresie AML.                                                                                                                       
Reviews
 • Avatar

  5

  07.01.2021 at 05:48

  I’m commenting to let you be aware of of the amazing discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get a number of people clearly completely grasp a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for churning out such beneficial, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily. https://johnpisanohomeimprovements.com/