Prewencja wyłudzeń i oszustw kredytowych

Prewencja wyłudzeń i oszustw kredytowych

Informacje o szkoleniu
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych

Korzyści

Uczestnicy zdobędą umiejętności weryfikowania i rozpoznawania prawidłowości dokumentacji składanej przez klientów starających się o kredyt. Zostaną uczuleni na elementy najistotniejsze i nauczą się, jak rozpoznawać sfałszowane dokumenty.

Program

Przestępstwo wyłudzenia kredytu bankowego

 1. Współczesne formy i metody wyłudzeń kredytów
  • skala zjawiska
  • szacunkowe straty generowane przestępstwem
 2. Sposoby działania sprawców wyłudzeń
  • metody wprowadzania banku w błąd co do istotnych dla udzielenia kredytu okoliczności
  • fałszowanie dokumentów przedkładanych w banku w związku z wnioskiem kredytowym:
   • dokumenty podrobione
   • dokumenty przerobione
   • dokumenty poświadczające nieprawdę
   • składanie nieprawdziwych oświadczeń w toku procesu przyznawania kredytu

Prewencja w zakresie wyłudzeń kredytu

 1. Warunki podstawowe skutecznej prewencji:
  • profesjonalizm zawodowy pracowników banków uczestniczących w procesach weryfikacyjnych i decyzyjnych wniosków kredytowych
  • realizowanie i wykorzystywanie programu „Poznaj swojego klienta” jako istotna przesłanka prawidłowych ocen i decyzji kredytowych
  • standardy minimalizujące ryzyko ocen i decyzji
 2. Warunki szczegółowe skutecznej prewencji:
  •  wiedza o kliencie jako warunek podstawowy ocen szczegółowych:
   • zakres informacji dotyczących kredytobiorcy
   • sposoby pozyskiwania informacji
   • aktualizacja informacji
  • podstawowe kryteria ocen dokumentów przedkładanych przez kredytobiorców:
   • różnice w ilości i rodzaju dokumentów pozyskiwanych przez bank w zależności od rodzaju kredytu: dokumenty dot. kredytów dla osób fizycznych (gotówkowe na zakup w systemie ratalnym, hipoteczne), dokumenty dot. kredytów dla jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych
   • metody i sposoby oceny dokumentacji dołączonej do wniosków kredytowych: identyfikacja podrobionych, przerobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, ocena prawdziwości dokumentów handlowych (faktury, rachunki itp.), ocena prawdziwości dokumentacji urzędowej (zaświadczenia z ZUS i US, kopie deklaracji podatkowych, wypisy z ksiąg wieczystych itp.), ocena rzetelności ekspertyz i wycen rzeczoznawców, przedkładanych przez kredytobiorców ocena ekonomiczna przedkładanych biznesplanów i prognoz gospodarczych
 3. Formy i metody weryfikowania wiedzy o kliencie – kredytobiorcy.

Przestępstwo oszustwa kredytowego – istota przestępczych działań

 1. Ubieganie się o kredyt, pożyczkę, dotację, gwarancję
 2. Przedłożenie nierzetelnych dokumentów
 3. Brak skutku w postaci wyłudzenia

Ćwiczenia w zakresie identyfikacji podrobionych, przerobionych i poświadczających nieprawdę dokumentów kredytowych