Ocena zdolności kredytowej JST

Ocena zdolności kredytowej JST

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i funduszy celowych obsługujących i kredytujących samorząd oraz jego jednostki organizacyjne.

Korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego oraz rozwiną umiejętność dokonywania oceny zdolności i wiarygodności kredytowej samorządu na podstawie sprawozdawczości budżetowej.

Program

  1. Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego
  2. Organy jednostek samorządu terytorialnego i zasady ich funkcjonowania
  3. Zadania samorządu terytorialnego
  4. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego i metody ich powiązania z budżetem
  5. Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  6. System dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego
  7. Zdolność kredytowa gminy, powiatu, województwa samorządowego
  8. Kredyt a pożyczka umowa kredytowa
  9. Nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego
  10. System obsługi bankowej jednostek samorządu terytorialnego