Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – rewolucja w systemie compliance przedsiębiorców

Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – rewolucja w systemie compliance przedsiębiorców

Informacje o szkoleniu

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia uzyska kompleksowe informacje odnośnie do najważniejszych problemów prawnych i praktycznych związanych z projektowaną ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych („UOPZ”). W trakcie szkolenia szczegółowo i praktycznie przedstawione zostaną wymogi projektowanej UOPZ, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy, regulacje dotyczące sygnalistów, sankcje za naruszenie UOPZ, metody mapowania ryzyka oraz instrumenty, po jakie powinien sięgnąć przedsiębiorca, aby zapewnić zgodność działania swojej organizacji z nowymi restrykcjami.

Grupa docelowa: członkowie zarządów, rad nadzorczych, dyrektorzy oraz specjaliści departamentów prawnych i compliance, dyrektorzy finansowi,  dyrektorzy departamentów zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i kontroli wszystkich jednostek wchodzących w skład podmiotów objętych ustawą

Program:

 1. Przyczyna wprowadzenia nowej regulacji (dotychczasowe problemy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych)
 2. Wymogi UOPZ w kontekście rozwiązań zagranicznych (polskie systemy compliance a restrykcje zagraniczne)
 3. Założenia projektowanej regulacji UOPZ:
 • pojęcie podmiotu zbiorowego – kto będzie ponosił odpowiedzialność?
 • odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego za czyn własny, odpowiedzialność za działanie i zaniechanie
 • zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy (koncepcja winy anonimowej, koncepcja quasi-winy własnej podmiotu zbiorowego)
 • standard należytej staranności – jak w praktyce go spełnić?
 • odpowiedzialność za czyny popełnione przez pracowników oraz podwykonawców
 1. Regulacje dotyczące sygnalistów – nowa grupa podmiotów chronionych w organizacji
 2. Postępowanie wobec podmiotu zbiorowego
 • kto i kiedy może wszcząć postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu?
 • prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w postępowaniu
 1. Sankcje za naruszenie norm UOPZ – system kar, środków karnych oraz instrumentów zapobiegawczych
 2. Budowa systemu compliance spełniającego restrykcje UOPZ w praktyce:
 • potrzeba zidentyfikowania i stałego zarządzania ryzykami braku należytej staranności w wyborze, braku należytej staranności w nadzorze, braku należytej staranności w organizacji
 • przygotowanie kodeksu etycznego
 • stworzenie tzw. systemu whistleblowing
 • ewentualna zmiana dokumentacji pracowniczej
 1. Konsekwencje projektowanej regulacji dla praktyki działania przedsiębiorców, w tym przy transakcjach fuzji i przejęć.

 

Prowadzący

posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A,  finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych.

Jest autorką dwóch monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, a także autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.