Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Informacje o szkoleniu

Termin: 17.02.2021 – godzina 11:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

IV Dyrektywa AML nałożyła na Banki szereg nowych obowiązków, głównie za sprawą nowej Ustawy AML, które zaimplementowała jej zapisy. Na tym jednak nie zaprzestano prac nad regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kolejno V i VI Dyrektywa AML, doprecyzują szereg uprzednio omawianych pojęć. W europejskich aktach prawnych znalazło się również sporo miejsca na zdefiniowanie nowych zagadnień, a co wiąże się z nowymi obowiązkowymi. Najważniejszą korzyścią jest przekazanie usystematyzowanej i skomentowanej zbiorczej informacji na temat nadchodzących zmian w obszarze AML.

 

Cel:                                                                                                                                     

Uczestnik otrzyma podstawową wiedzę w zakresie nadchodzących zmian jak i obowiązków w obszarze AML. Udział w szkoleniu to również możliwość usystematyzowania wiedzy oraz otrzymania jasnych interpretacji własnych autora dotyczących tego procesu.

 

Adresaci:                                                                                                                              

Pracownicy Banków rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Nie ma określonych wymagań wstępnych. Do rozpoczęcia kursu nie jest również potrzebna wiedza z obszaru AML/CFT.

 

Program:                                                                                                                             

  • Wprowadzenie
  • Przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z:

o V Dyrektywy AML

o VI Dyrektywy AML

o Nowego Projektu Ustawy AML

  • Terminy
  • Obowiązki dla Banków Spółdzielczych
  • Szanse i zagrożenia

 

Metodyka:                                                                                                                            

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SGB-Banku S.A.

Praktyk i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Twórca rozbudowanej macierzy ryzyka KYC (know your customer). Swoje umiejętności może potwierdzić licznymi certyfikatami i dyplomami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości, również jako pracownik AML/CFT jednego z poznańskich Banków Spółdzielczych.

Obszar specjalizacji: przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, KYC, macierz ryzyka, regulacje i wytyczne AML, transfery środków pieniężnych, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, szczególne środki ograniczające, listy sankcyjne, XML, EXCEL, VBA; zarządzanie i automatyzacja procesów AML.

 

Początek zajęć: 11:00

 

Cena: 200,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.02.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 16.02.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

  1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
  2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
  3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.