Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

Informacje o szkoleniu

Cele kursu i cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania prostych i złożonych procesów biznesowych.

 

1 Podstawy zarządzania procesami biznesowymi
2 Geneza oraz definicja procesów biznesowych
3 Od  zarządzania funkcjonalnego do procesowego
4 Analizowanie i opisywanie procesów
5 Doskonalenie procesów
6 Model procesu biznesowego a rzeczywistość biznesowa
·       Metodyka opisu procesów biznesowych
·       Identyfikowanie procesów biznesowych
·       Doskonalenie procesów biznesowych
7 Produkty i usługi a modele procesów biznesowych
8 Wprowadzenie do modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
9 Znaczenie obiektów w metodyce BPMN 2.0
·       Zdarzenia
·       Aktywności
·       Bramki
·       Dane
·       Artefakty
·       Połączenia
10 Rodzaje przepływów
·       Przepływy normalne
·       Przepływy warunkowe
·       Przepływy ad-hoc
11 Uzupełnienie modeli BPMN
12 Analizowanie i doskonalenie modeli BPMN 2.0
13 Sprawdzenie kompetencji
14 Podsumowanie