KORESPONDENCJA URZĘDOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

KORESPONDENCJA URZĘDOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Informacje o szkoleniu

CEL GŁÓWNY: umożliwienie prowadzenia poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim

CELE SZCZEGÓŁOWE: umiejętność określenia podobieństw i różnic korespondencji urzędowej w stosunku do korespondencji osobistej czy biznesowej, podniesienie zdolności niezbędnych do sporządzania poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim

METODY DYDAKTYCZNE: wykład, praca indywidualna i grupowa, dyskusja moderowana, scenki sytuacyjne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, opisy sytuacji, kwestionariusze, przykłady korespondencji

 

1. Komunikacja międzyludzka – rodzaje i zasady, zalety i słabości formy pisemnej

 

2. Korespondencja urzędowa – formy i rodzaje, porównanie z   korespondencją prywatną i biznesową, układ i treści pisma urzędowego, proces sporządzania urzędowego wystąpienia pisemnego

 

3. Język angielski w korespondencji urzędowej – typowe problemy w zakresie słownictwa, ortografii i gramatyki

 

4. Komunikaty prasowe jako forma korespondencji urzędowej

 

5. Technologia komunikacji urzędowej – narzędzia informatyczne, faksy, poczta elektroniczna