KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE.

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo jak I główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki.
Korzyści dla uczestników:
Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Bazę do tego stanowią standardy kontroli określone przez Ministra Finansów na bazie standardów międzynarodowych, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów. Ważnym jest również zrozumienie i praktyczne realizowanie jednego z głównych celów kontroli zarządczej jakim jest zarządzanie ryzykiem. Program szkolenia przekazuje uczestnikom niezbędną więdzę w powyższym zakresie.

 

Metodologia:
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
 • Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych.
 1. CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
 • Definiowanie pojęcia ryzyka.
 • Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem:
  • Opracowanie reakcji.
  • Kontrola reakcji
 • Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem.
 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
 • Właściwości „ryzyka”.
 • Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:
  • Zdarzenie (występujące w przyszłości).
  • Prawdopodobieństwo (niepewność).
  • Skutki (co można zyskać lub stracić).
 • Typy ryzyka.
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem.
 1. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
 • Istota i cel zarządzania ryzykiem.
 • Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem.
 • Kategoryzacja ryzyk i konsekwencji oraz ich pomiar.
 • Role i odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem.
 1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_O_R.
 • Definicja ryzyka.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
 • Identyfikacja ryzyka na różnych poziomach organizacyjnych.
 • Hierarchizacja ryzyka.
 • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
 • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
 • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R – przegląd głównych zagadnień.
 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk:
  • Analiza wartości oczekiwanej.
  • Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku.
  • Technika RBS.
  • Technika PERT.
  • Drzewa produktów.
  • Drzewa decyzyjne.
  • Metoda Delficka.
  • Burza Mózgów.
  • Symulacja Monte Carlo.
  • Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
 1. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
 • Identyfikacja ryzyka.
 • Szacowanie ryzyka – analiza i ocena.
 • Postępowanie z ryzykiem – założenia do planu postępowania z ryzykiem.
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem.
 • Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem.
 1. REALIZACJA, OCENA I AKTUALIZACJA
 • Monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyka.
 • Realizacja strategii reakcji.
 • Plany awaryjne i działania improwizowane.
 • Ocena ryzyka.
 • Ponowna analiza ryzyka.
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
 1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI. 
 • Czynniki ryzyka w kontroli.
 • Kontrola menedżerska.
 • Ryzyka menedżerskie.

 

 1. PRZEGLĄD I OMÓWIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.

 Zapewnienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej – kluczowe zagadnienia wspierające efektywność organizacji.

 • Czynniki ryzyka i ocena ich wpływu na czynniki sukcesu organizacji i samej kontroli wewnętrznej: 
  • Autoryzacja operacji.
  • Poprawność ewidencjonowanych kwot w systemach IT.
  • Właściwy i autoryzowany poziomu dostępu do systemów IT.
  • Zgodność ewidencji z rzeczywistym stanem.
  • Podział zadań i odpowiedzialności.
  • Dobór personelu.
  • Umiejętności i wiedza pracowników.
  • Procedury (czynności) kontroli wewnętrznej. 

 ZASADY I METODY BADAŃ KONTROLNYCH – WARSZTAT KONTROLERSKI. 

 • Zasady postępowania kontrolnego.
 • Instrumenty kontroli wewnętrznej.
 • Metody badań kontrolnych.
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym.
 • Dokumenty dotyczące organizacji kontroli wewnętrznej.
 • Dokumenty dotyczące wykonywania kontroli.
 • Dokumenty dotyczące zarządzania ryzykiem.
 1. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW. 

 

Reviews
 • Avatar

  5

  07.01.2021 at 18:36

  A lot of thanks for each of your hard work on this web page. Kim really likes getting into investigation and it’s really easy to understand why. Many of us know all of the dynamic method you make invaluable steps on this web blog and as well as improve participation from people on that idea so our girl is certainly learning a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You are conducting a pretty cool job. https://habebihookahbar.com/

 • Avatar

  5

  09.01.2021 at 14:17

  I simply needed to thank you so much once again. I am not sure the things that I would’ve implemented without the type of secrets provided by you on such a question. It previously was a very frustrating issue in my opinion, however , observing the very specialised strategy you processed that made me to leap over gladness. I am just happy for this information and in addition hope that you know what a great job you are always getting into teaching people thru your web page. More than likely you have never got to know any of us. https://sinequandoxepin.com/#