JĘZYK ANGIELSKI DLA PODATKOWCÓW

JĘZYK ANGIELSKI DLA PODATKOWCÓW

Informacje o szkoleniu

CEL GŁÓWNY: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu podatków

CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie i utrwalanie uczestnikom terminologii podatkowej z zakresu podatków

METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna

 

1. Legal English – słownictwo, zwroty i pisanie pism
2. Legal English – ćwiczenia utrwalające
3. Legal English – case study
4. Sprawdzian utrwalający wiedzę
5. Tax English – słownictwo specjalistyczne / ustawowe
6. Tax English – słownictwo żargonowe
7. Tax English – ćwiczenia utrwalające
8. Tax English – case study
9. Sprawdzian utrwalający wiedzę
10. Transfer pricing / international tax – słownictwo
11. Direct taxes – słownictwo
12. VAT & Customs – słownictwo
13. Accounting & economy – słownictwo
14. Tax English – ćwiczenia utrwalające
15. Tax English – case study
16. Sprawdzian utrwalający wiedzę