E-SZKOLENIE: EBA – nowe wytyczne dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów

E-SZKOLENIE: EBA – nowe wytyczne dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów

Informacje o szkoleniu

Rodzaj szkolenia:  rozwojowe

 

Termin: 10.02.2021 – godzina 12:00

               (sesja potrawa 1,5 godz.)

                                                                                                                               

Przedstawienie wytycznych EBA wraz z zakresem zmian przedstawionych w dokumencie znak EBA/GL/2020/06 z dnia 29 maja 2020 r., które będą obowiązywały od daty 30 czerwca 2021 r.

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest skierowane do:

 1. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
 2. Pracowników Banków odpowiedzialnych za proces udzielania oraz monitorowania kredytów
 3. Pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesu kredytowego
 4. Pracowników jednostek audytu wewnętrznego.

Program:                                                                                                                             

 1. Nota EBA dot. kompleksowego podejścia do udzielania kredytów – omówienie zakresu
 2. a) kompleksowe podejście do udzielania kredytów
 3. b) rozróżnienie ocen zdolności kredytowej
 4. c) wytyczne dot. wyceny zabezpieczeń
 5. d) trójfazowe wdrożenie wytycznych

 

 1. EBA/GL/20020/06 z dnia 29 maja 2020 r. – wytyczne dot. udzielania i monitoringu kredytów:
 2. a) wymogi dot. wdrożenia
 3. b) czynniki środowiskowe, społeczne oraz związane z zarządzaniem
 4. c) udzielanie kredytów zrównoważonych środowiskowo

 

 1. Przedstawienie wytycznych dotyczących.:
 2. a) zakresu produktowego oraz podmiotowego
 3. b) polityki cenowej
 4. c) wyceny przedmiotów zabezpieczenia
 5. d) monitoringu i aktualizacji wyceny
 6. e) korzystania ze wskaźników wczesnego ostrzegania
 7. Wpływ na aktualny reżim prawny w Polsce – m.in. rekomendacje KNF S oraz T

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5 h.

 

Ewaluacja szkolenia: Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

 

Początek zajęć: 12:00

 

Cena: 650,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.02.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 09.02.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

 

Małgorzata Migas  
   
M. +48 511-769-808  
E. m.migas@bodie.pl    
Zgłoszenia: m.migas@bodie.pl