E-SZKOLENIE: Analiza finansowa klienta instytucjonalnego

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa klienta instytucjonalnego

Informacje o szkoleniu

Termin: 23.02.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

 1. Ograniczenie ryzyka kredytowego banku.
 2. Unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych.
 3. Dostosowanie do obowiązujących procedur.

Cel:                                                                                                                                     

Ocena i interpretacja ryzyka w różnych formach prawnych prowadzonych działalności.

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy zajmujący się: sprzedażą produktów, analizą wniosków kredytowych, monitoringiem ekspozycji kredytowych.

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Wiedza kredytowa.

Program:                                                                                                                            

 1. Podstawy prawne
 2. Formy prawne prowadzonej działalności a ryzyko kredytowe
 3. Analiza składu bilansu i rachunku strat i zysków
 4. Analiza płynności -struktura bilansu i zapotrzebowanie n a kapitał obrotowy
 5. Analiza wskaźnikowa – sposób wyliczania wskaźników i ocena merytoryczna wskaźników:
 6. struktury
 7. płynności i sprawności zarządzania
 8. rentowności i zyskowności
 9. zadłużenia
 10. Zdolność do spłaty

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od wielu lat pracuje w banku i specjalizuje się w kredytach instytucjonalnych dla przedsiębiorców oraz rolników. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu i monitoringu kredytów oraz ocenie ryzyka kredytowego zdobyte m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kredytów i Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB-Banku S.A., ale  także  z wieloletniej współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Od wielu lat wykładowca i współpracownik BODiE w obszarze szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.02.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 22.02.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.