CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI SZPITALI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI SZPITALI

Informacje o szkoleniu

Cel:

Wykład przeznaczony jest dla pracowników szpitali, którzy odpowiadają za zarządzanie, IT, bezpieczeństwo i rachunkowość. Dowiesz się jak działają cyberprzestępcy, jakie techniki ataków stosują, jak identyfikować zagrożenia w instytucji i bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej.

Prezentowany materiał jest personalizowany pod sektor ochrony zdrowia

Agenda:

 1. Kim są cyberprzestępcy
 2. Szpitale jako cele ataków cyberprzestępców
 3. Obszary szpitali szczególnie narażone na cyberataki
 4. Jak przygotować szpital na cyber atak
 5. Bankowość elektroniczna – bezpieczna strona internetowa
 6. Jak budować bezpieczne hasła
 7. W jaki sposób działają przestępcy (metody działania)
 8. Co to jest złośliwe oprogramowanie i jak działa
 9. Kradzieże tożsamości (muły i słupy)
 10. Techniki podszywania się pod kontrahentów i pracowników instytucji
 11. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 12. Jak postępować w przypadku zagrożenia

 

Prowadzący:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 20 lat związany z sektorem finansowym. Od 2005 r. pracuje w SGB-Banku S.A., gdzie odpowiadał za obszary: audytu systemów informatycznych i ryzyka operacyjnego; ochrony danych osobowych; zrzeszeniowych projektów bezpieczeństwa; cyberbezpieczeństwa; ciągłości działania; zarządzania ryzykiem, procesami i usługami IT, majątkiem banku, ubezpieczeniami, zakupami, nieruchomościami i infrastrukturą wspierającą; bezpieczeństwa fizyczno-środowiskowego; przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania nadużyć finansowych w zakresie kart płatniczych i usług bankowości elektronicznej, kierował zespołem bezpieczeństwa informacji, Departamentem Bezpieczeństwa i Administracji oraz Departamentem Bezpieczeństwa. Członek międzynarodowego stowarzyszenia ISACA (Information Systems Audit and Control Association), Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP i Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA – Certified Information System Auditor), zarządzania ryzykiem IT (CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control) i usługami IT (ITIL Expert – Information Technology Infrastructure Library).