Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony- E-SZKOLENIE

Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony- E-SZKOLENIE

Informacje o szkoleniu

Termin: 17.03.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 2 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

Możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek identyfikacji beneficjentów rzeczywistych to jeden z ważniejszych środków bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza w przypadku złożonych struktur właścicielskich. Zdobyta wiedza i praktyczne spojrzenie na procesy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego pozwoli wyeliminować ryzyko nałożenia na organizację ewentualnych kar finansowych.

 

Cel:                                                                                                                                    

Uczestnik otrzyma konieczną wiedzę w zakresie ustawowych obowiązków, niezbędną do stosowania podstawowego środka bezpieczeństwa finansowego. Udział w szkoleniu to również możliwość usystematyzowania wiedzy oraz otrzymania jasnych interpretacji własnych autora dotyczących tego procesu.

 

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy Banków rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę w zakresie pojęcia beneficjenta rzeczywistego.

 

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Nie ma określonych wymagań wstępnych, jednakże wskazuje się, iż przydatna będzie podstawowa wiedza z obszaru AML/CFT.

 

Program:                                                                                                                            

1) Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pojęcia beneficjenta rzeczywistego,

2) Przedstawienie obowiązku identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w świetle proponowanych zmian przepisów,

3) Studium przypadków dla większości występujących form organizacji, w tym: osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione, spółki osobowe i kapitałowe, podmioty prawa zagranicznego, jednostki samorządowe, szkoły, rady rodziców, przedszkola, parafie, stowarzyszenia, fundacje, urzędy, komendy policji i straży pożarnej, nadleśnictwa, podmioty w likwidacji i wiele innych.

Metodyka:                                                                                                                            

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

 

Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w banku.

Praktyk i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Twórca rozbudowanej macierzy ryzyka KYC (know your customer). Swoje umiejętności może potwierdzić licznymi certyfikatami i dyplomami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości, również jako pracownik AML/CFT jednego z Banków .

Obszar specjalizacji: przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, KYC, macierz ryzyka, regulacje i wytyczne AML, transfery środków pieniężnych, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, szczególne środki ograniczające, listy sankcyjne, XML, EXCEL, VBA; zarządzanie i automatyzacja procesów AML.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 250,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.03.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 16.03.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

  1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
  2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
  3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Małgorzata Migas
Doradca
M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
Zgłoszenia:

m.migas@bodie.pl

sesje@bodie.pl