BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE

BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE

Informacje o szkoleniu

Cel zajęć:

Celem jednodniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy nt. działalności banku i uczulenie na wybrane zagadnienia pod kontem bezpieczeństwa.

Dla kogo: Szkolenie jest adresowane do pracowników odpowiedzialnych w bankach za ocenę sytuacji finansowej oraz monitorowanie ryzyka, a także Członków Zarządu i Członków Rad Nadzorczych banków.

Program szkolenia:

 • Etyka w bankowości. Naruszenie etyki w bankach i przeciwdziałanie ich naruszeniu.
 • Współczynniki płynnościowe i kapitałowe.
 • Podstawowe rodzaje ryzyka
  • Metody monitorowania ryzyka
  • Nadzór finansowy a ryzyko
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ocena działalności kredytowej banku
  • Odpowiedzialność w zakresie RODO
  • Rekomendacja H oraz pozostałe dyrektywy
 • Bankowość elektroniczna
 • Odpowiedzialność w zakresie RODO w bankowości elektronicznej
 • Audyt wewnętrzny i complience
 • Operacja bankowe krajowe i zagraniczne
 • Consumer Finance: Kredyty konsumenckie oraz karty kredytowe dla klientów indywidualnych
 • Customer Experience – doświadczenia Klienta.
 • System gwarantowania depozytów. BFG