Badanie autentyczności dokumentów

Badanie autentyczności dokumentów

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów..

Wymagania wstępne:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

 

Program:

 1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia.
 2. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń.
 • zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
 • zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
 • możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
 • sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
 • nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
 • wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
 1. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych
 • kradzieże
 • pozorowane zagubienie własnych dokumentów
 • sporządzanie z cudzym lub fikcyjnym nazwiskiem
 • podrabianie (metody działań fałszerzy, sposoby identyfikacji)
 • przerabianie (metody, sposoby identyfikacji)
 1. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
 • omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
 • ocena ogólnego stanu dokumentu
 • analiza zastosowanych zabezpieczeń
 • sposoby zabezpieczania paszportów
 • nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
 • możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów – sposoby działań przestępnych
 1. Prawa jazdy
 • zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
 • sposoby fałszowania
 • metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy
 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemców – karty pobytu
 2. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
 • książeczka wojskowa
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja studencka
 • pozwolenie na broń
 • inne dokumenty ze zdjęciem
 1. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem – analiza cech wskazujących na fałszerstwo
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wypis z Rejestru Handlowego
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, ZUS
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
 • inne dokumenty
 1. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
 • systematyka metod podrabiania
 • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
 • możliwości określenia techniki fałszowania
 • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej
 1. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów – możliwości ich łatwego rozpoznawania
 • dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
 • inne techniki pomnażania dokumentów
 • dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
 • dokumenty przesyłane telefaksem
 1. Zajęcia praktyczne
 2. Pojęcie śladu graficznego jako zabezpieczenia dokumentu przed fałszerstwem
 3. Ekspertyza i opinia – ich rola w sytuacjach newralgicznych banku; rodzaje opinii (kategoryczna, prawdopodobna, itp.)
 4. Prezentacja niektórych zagadnień prawnych – ich relatywizacja do specyfiki banku
 5. Metody działania przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup przestępczych – stratyfikacja zagrożeń:
 • kredyty
 • polecenia przelewu
 • polecenia wypłaty, itp
 1. Psychologia działania sprawcy
 • zakreślenie form interakcji
 • zagrożenia wynikające ze zignorowania sugestii w tym zakresie
 1. Uwarunkowania neuromotoryczne każdego śladu graficznego
 • wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na kinetykę kreślenia i co za tym idzie na zespoły cech ujawniających się w danym zapisie lub konstrukcji graficznej w funkcji sygnatury
 • dwie rudymentarne dyspozycje dotyczące procesu analizy śladu graficznego
 • wyeliminowanie metody statycznej interpretacji śladu – dynamiczny charakter każdej kreacji graficznej
 • niepowtarzalność = nieidentyczność
 1. Zapis tekstowy/parafa – definicja parafy – dwa podstawowe wyróżniki parafy i podpisu
 2. Kategorie ocen umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu
 • jakość linii graficznej
 • cieniowanie linii graficznej
 • zespoły relacji mierzalnych
 • topografia zapisu
 • zespoły cech konstrukcyjnych
 1. Test sprawdzający

 

Metodyka:

Seminarium prowadzone jest w formie: wykładu, połączonego z licznymi ćwiczeniami,  przykładami.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia.

 

Sylwetka trenera:

Ekspert z dziedziny kryminalistyki

 

Reviews
 • Avatar

  5

  05.01.2021 at 11:17

  I wanted to check up and let you know how really I liked discovering your blog today. https://local-auto-locksmith.co.uk/mercedes/

 • Avatar

  5

  07.01.2021 at 14:22

  A lot of thanks for all your efforts on this site. Gloria enjoys doing investigation and it’s easy to understand why. Almost all know all concerning the dynamic means you deliver great items on the web blog and as well encourage contribution from other people on that concept plus our daughter is actually being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a glorious job. https://limoitnow.com/

 • Avatar

  5

  09.01.2021 at 05:33

  I enjoy you because of all of the effort on this blog. Betty delights in carrying out internet research and it’s easy to see why. A lot of people hear all about the compelling form you convey both interesting and useful guidance by means of the blog and attract contribution from other individuals about this area and my child has always been becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re carrying out a dazzling job. https://risniarisperidone.com/