Analiza i ocena ryzyka kredytowego klientów indywidualnych

Analiza i ocena ryzyka kredytowego klientów indywidualnych

Informacje o szkoleniu

Szkolenie poświęcone zagadnieniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta indywidualnego, ze szczególnym naciskiem na wymogi Rekomendacji S oraz Rekomendacji T. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty procesu oceny ryzyka klienta oraz sposoby definiowania podstawowych parametrów pomiaru (DTI, LTV).

Odbiorcy:

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, osoby zajmujące się procesem analizy ryzyka klientów indywidualnych.

Korzyści:

Zdobycie wiedzy na temat oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta indywidualnego oraz metod zarządzania ryzykiem kredytowym klientów indywidualnych.

Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego

 • cel zarządzania ryzykiem
 • proces kredytowy
 • ryzyko klienta
 • ryzyko transakcji

Zdolność i wiarygodność kredytowa

 • definicja
 • ocena zdolności kredytowej
 • ocena wiarygodności kredytowej

Modele scoringowe

 • definicja
 • interpretacja
 • zastosowanie
 • budowa modeli scoringowych

DTI

 • charakterystyka
 • wyznaczanie
 • ocena adekwatności
 • testy warunków skrajnych
 • model wydatków gospodarstw domowych

LTV

 • charakterystyka
 • wyznaczanie
 • ocena adekwatności
 • testy warunków skrajnych
 • model aktualizacji wartości zabezpieczeń
 • płynność zabezpieczenia

Apetyt na ryzyko

 • definicja
 • wyznaczanie w różnych przekrojach

Zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela

 • monitorowanie ryzyka
 • analiza koncentracji
 • wykorzystanie limitów
 • kontrola przestrzegania apetytu na ryzyko