Analiza finansowa banku

Analiza finansowa banku

Informacje o szkoleniu

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa banku

 

Termin: 11.03.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty analizy finansowej banku.

 

Cel:                                                                                                                                    

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie analizy finansowej banku (aspekty teoretyczne i praktyczne).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych zasad i metod oceny kondycji finansowej banków (studia przypadków),

– budowy podstawowych sprawozdań finansowych.

 

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie kondycji finansowej, audytorów w bankach oraz pracowników komórek ds. kontrolingu oraz zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM).

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach analiz, kontrolingu, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

 

Program:                                                                                                                            

Analiza ekonomiczno-finansowa

  1. Cel oceny kondycji finansowej banku
  2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
  3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:

– analiza pozioma (dynamiki)

– analiza pionowa (struktury)

– analiza wskaźnikowa

  1. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.03.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 10.03.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

  1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
  2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
  3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.