Informacje o szkoleniu

Termin i godzina: 04.03.2021 rozpoczęcie godz. 10:00

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Cel:                                                                                                                                    

Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?

zapoznanie  z nowoczesnymi metodami wystawiania i przechowywania dokumentów oraz związanymi z tym niebezpieczeństwami

Korzyści: 

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?                                                                                                                         

zrozumienie technologii oraz zasad rządzących elektroniczną dokumentacją, zdolność do prowadzenia właściwej ewidencji i archiwizacji, uchronienie się przed problemami w przypadku kontroli skarbowych

Wymagania wstępne:

brak

Program:                                                                                            

 1. Dokument papierowy a dokument elektroniczny – podobieństwa i różnice
 2. Podpis elektroniczny
  – czym jest podpis elektroniczny wprowadzenie prawne i techniczne
  – co nie jest podpisem elektronicznym
  – jakie mamy rodzaje podpisów elektronicznych
  – jak można sprawdzić podpis elektroniczny
 3. Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej
  – wymogi prawne
  – dobre praktyki
  – jak łączyć ewidencję elektroniczną i papierową
 4. Częste błędy dotyczące prowadzenia dokumentacji elektronicznej
 5. Pytania i odpowiedzi

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja:                                                                                                           

Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?

Wykorzystana będzie ankieta oceny e-szkolenia.

Sylwetka wykładowcy:

doktor finansów, kilkanaście lat doświadczenia jako wykładowca, szkoleniowiec, publicysta na trzech kontynentach. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, elastyczność w dostosowaniu przekazu oraz budowanie pozytywnych relacji ze słuchaczami. Kompetencje dydaktyczne wsparte praktyką w biznesie i korporacjach.

HARMONOGRAM:

Dzień przed szkoleniem do Uczestników zostaną wysłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 12:00 WYKŁAD

12:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

 CENA SZKOLENIA:  650,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Cena obejmuje:

 • Dostęp do e-szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w PDF
 • Sesja Q&A z ekspertem
 • E-zaświadczenie uczestnictwa
 • Opieka moderatora.

 

 

Dla uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w E-SZKOLENIU, które przekażemy Państwu w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail.

 Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Materiały i zaświadczenie udostępniane są w wersji elektronicznej. W przypadku potrzeby wysyłki zaświadczenia w wersji drukowanej opłata wynosi 15 zł netto.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia [2 dni przed e-szkoleniem]

  WARUNKI ORGANIZACYJNE:

 Informacja z dostępem do e-szkolenia zostanie rozesłana dzień przed e-szkoleniem do godz.14:00

Jest ono realizowane za pomocą platformy do zdalnego kształcenia. Uczestnicy zadają pytania na czacie.

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w e-szkoleniu:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

 

M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
Zgłoszenia: sesje@bodie.pl