Szkolenia

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

1050

0

1
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Dowiedz się więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.

927

0

2
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się sprzedaży oraz gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz sowich Klientów. Część […]
Dowiedz się więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – rewolucja w systemie compliance przedsiębiorców

1459

0

2
Uczestnik szkolenia uzyska kompleksowe informacje odnośnie do najważniejszych problemów prawnych i praktycznych związanych z projektowaną ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych („UOPZ”).
Dowiedz się więcej
Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

1120

0

5
KORZYŚCI Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i  prawidłowo realizowane, co uchroni […]
Dowiedz się więcej
test
JĘZYK ANGIELSKI DLA PODATKOWCÓW

825

0

CEL GŁÓWNY: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu podatków CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie i utrwalanie uczestnikom terminologii podatkowej z zakresu podatków METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna   1. Legal English – słownictwo, zwroty i pisanie pism 2. Legal English – ćwiczenia utrwalające 3. Legal English – case study 4. Sprawdzian utrwalający […]
Dowiedz się więcej
KORESPONDENCJA URZĘDOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

769

0

CEL GŁÓWNY: umożliwienie prowadzenia poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim CELE SZCZEGÓŁOWE: umiejętność określenia podobieństw i różnic korespondencji urzędowej w stosunku do korespondencji osobistej czy biznesowej, podniesienie zdolności niezbędnych do sporządzania poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim METODY DYDAKTYCZNE: wykład, praca indywidualna i grupowa, dyskusja moderowana, scenki […]
Dowiedz się więcej
Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML obejmie następujące zagadnienia

472

0

Cele kursu i cele szczegółowe: uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania biznesowego według metodyki RUP     1 Wprowadzenie do projektowania i tworzenia oprogramowania 2 Zarządzanie jakością w projektowaniu systemów informatycznych 3 Architektura biznesowa i modele biznesowe 4 Modelowanie i projektowanie procesów biznesowych w procesie tworzenia oprogramowania 5 Wprowadzenie do UML jako narzędzia modelowania procesów […]
Dowiedz się więcej
Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

481

0

Cele kursu i cele szczegółowe: Uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania prostych i złożonych procesów biznesowych.   1 Podstawy zarządzania procesami biznesowymi 2 Geneza oraz definicja procesów biznesowych 3 Od  zarządzania funkcjonalnego do procesowego 4 Analizowanie i opisywanie procesów 5 Doskonalenie procesów 6 Model procesu biznesowego a rzeczywistość biznesowa ·       Metodyka opisu procesów biznesowych […]
Dowiedz się więcej
Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii

414

0

Korzyści:                                                                                                                            Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?   Cel:                                                                                                                                     Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik? Uczestnicy po szkoleniu: – Zidentyfikują specyficzne cechy branży rolnej, w aspektach produkcyjnych i finansowych, dzięki czemu bank podejmie właściwe decyzje w zakresie kredytowania rolnika; – Efektywnie skomunikują się z klientem rolnikiem; – Zweryfikują informacje o gospodarstwie rolnym, […]
Dowiedz się więcej
Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii
ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

821

0

Cel szkolenia: W związku z wejściem w życie Ustawy o dokumentach w 2019r. celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na        temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala […]
Dowiedz się więcej
test

Oglądasz 1-10 z 115 kursów