Inne

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

227

0

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Dowiedz się więcej
JĘZYK ANGIELSKI DLA PODATKOWCÓW

43

0

CEL GŁÓWNY: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu podatków CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie i utrwalanie uczestnikom terminologii podatkowej z zakresu podatków METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna   1. Legal English – słownictwo, zwroty i pisanie pism 2. Legal English – ćwiczenia utrwalające 3. Legal English – case study 4. Sprawdzian utrwalający […]
Dowiedz się więcej
KORESPONDENCJA URZĘDOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

31

0

CEL GŁÓWNY: umożliwienie prowadzenia poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim CELE SZCZEGÓŁOWE: umiejętność określenia podobieństw i różnic korespondencji urzędowej w stosunku do korespondencji osobistej czy biznesowej, podniesienie zdolności niezbędnych do sporządzania poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim METODY DYDAKTYCZNE: wykład, praca indywidualna i grupowa, dyskusja moderowana, scenki […]
Dowiedz się więcej
Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML obejmie następujące zagadnienia

27

0

Cele kursu i cele szczegółowe: uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania biznesowego według metodyki RUP     1 Wprowadzenie do projektowania i tworzenia oprogramowania 2 Zarządzanie jakością w projektowaniu systemów informatycznych 3 Architektura biznesowa i modele biznesowe 4 Modelowanie i projektowanie procesów biznesowych w procesie tworzenia oprogramowania 5 Wprowadzenie do UML jako narzędzia modelowania procesów […]
Dowiedz się więcej
Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

27

0

Cele kursu i cele szczegółowe: Uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania prostych i złożonych procesów biznesowych.   1 Podstawy zarządzania procesami biznesowymi 2 Geneza oraz definicja procesów biznesowych 3 Od  zarządzania funkcjonalnego do procesowego 4 Analizowanie i opisywanie procesów 5 Doskonalenie procesów 6 Model procesu biznesowego a rzeczywistość biznesowa ·       Metodyka opisu procesów biznesowych […]
Dowiedz się więcej
Rozliczenia zagraniczne – operacje dokumentowe: inkaso i akredytywa

218

0

Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych oraz doradców klienta. Przeznaczone jest również dla przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług.  Cel: Zapoznanie uczestników szkolenia ze wszystkimi formami rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego (takimi jak: polecenie zapłaty, inkaso finansowe i dokumentowe, akredytywa dokumentowa) oraz z zagadnieniami związanymi z tymi rozliczeniami (takimi jak: […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

206

0

Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia. Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE? Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE? Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych? Jak skutecznie […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE  NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI   W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE  DLA ORGANÓW  IZ,   IP  ORAZ KONTROLNYCH
Pomoc publiczna i dochodowość w projektach UE

189

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przedstawienie uwarunkowań udzielania i rozliczania pomocy publicznej  przy realizacji projektów UE na podstawie nowych aktów prawnych i rozporządzeń UE w zakresie pomocy publicznej. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, […]
Dowiedz się więcej
Ocena transakcji factoringowych pod kątem ryzyka kredytowego

398

0

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w transakcjach factoringowych. Korzyści: Zrozumienie specyfiki factoringu oraz związanego z nim ryzyka kredytowego. Cel: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie ryzyka kredytowego – jego definiowania i oceny w szczególności w transakcjach factoringu. Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie faktoringu Program: Wprowadzenie do factoringu – […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

142

0

Metody szkoleniowe :  Wykład moderowany,  wizualizacja Power Point, Case – studia przypadków ćwiczenia grupowe (3 grupy po 4 osoby)  50 % Wykład, 50 % warsztat  I DZIEŃ SZKOLENIA  Wprowadzenie do zarządzania projektem                       Regulacje prawne dot. zarządzania projektem w administracji publicznej Definicje zarządzania Projektem Ewolucja podejść do zarządzania projektem Specyfika zarządzania procesowego w projekcie Wizja, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Oglądasz 1-10 z 17 kursów