Inne

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

176

0

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

175

0

Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia. Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE? Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE? Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych? Jak skutecznie […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE  NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI   W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE  DLA ORGANÓW  IZ,   IP  ORAZ KONTROLNYCH
Pomoc publiczna i dochodowość w projektach UE

161

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przedstawienie uwarunkowań udzielania i rozliczania pomocy publicznej  przy realizacji projektów UE na podstawie nowych aktów prawnych i rozporządzeń UE w zakresie pomocy publicznej. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

119

0

Metody szkoleniowe :  Wykład moderowany,  wizualizacja Power Point, Case – studia przypadków ćwiczenia grupowe (3 grupy po 4 osoby)  50 % Wykład, 50 % warsztat  I DZIEŃ SZKOLENIA  Wprowadzenie do zarządzania projektem                       Regulacje prawne dot. zarządzania projektem w administracji publicznej Definicje zarządzania Projektem Ewolucja podejść do zarządzania projektem Specyfika zarządzania procesowego w projekcie Wizja, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH PROJEKTÓW UE 2014-2020

186

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP, dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce, modeli zachodnich PPP,  a także doświadczeń w ramach dotacji z UE. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję […]
Dowiedz się więcej
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  PRZYGOTOWANIE  DO NOWYCH PROJEKTÓW UE 2014-2020
Studium Wykonalności dla projektów UE 2014 – 2020

135

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektów UE oraz przedstawienie uwarunkowań realizacji procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego integralnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z dotacji UE względem wymagań Instytucji Zarządzających i Wdrażających w oparciu o zasady i warunki prawa unijnego oraz polskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie […]
Dowiedz się więcej
Studium Wykonalności  dla projektów UE 2014 – 2020
Rozporządzenia ogólne o ochronie danych osobowych

134

0

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami RODO – zwłaszcza w praktyce bankowej  – z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratorów przez nowe przepisy. Szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie możliwych sposobów wywiązywania się z przestrzegania zasad przetwarzania danych takich jak rozliczalność, ograniczenie celem czy minimalizacja zakresu danych, z zachowaniem jednocześnie elastyczności niezbędnej w prowadzeniu działalności […]
Dowiedz się więcej
Rozporządzenia ogólne o ochronie danych osobowych
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

192

0

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: – oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą Uczestnicy szkolenia : Szkolenie przeznaczone jest dla: – pracodawców, w tym osób kierujących […]
Dowiedz się więcej
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Rozliczenia zagraniczne – operacje dokumentowe: inkaso i akredytywa

194

0

Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych oraz doradców klienta. Przeznaczone jest również dla przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług.  Cel: Zapoznanie uczestników szkolenia ze wszystkimi formami rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego (takimi jak: polecenie zapłaty, inkaso finansowe i dokumentowe, akredytywa dokumentowa) oraz z zagadnieniami związanymi z tymi rozliczeniami (takimi jak: […]
Dowiedz się więcej
Ocena transakcji factoringowych pod kątem ryzyka kredytowego

364

0

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w transakcjach factoringowych. Korzyści: Zrozumienie specyfiki factoringu oraz związanego z nim ryzyka kredytowego. Cel: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie ryzyka kredytowego – jego definiowania i oceny w szczególności w transakcjach factoringu. Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie faktoringu Program: Wprowadzenie do factoringu – […]
Dowiedz się więcej

Oglądasz 1-10 z 13 kursów