Inne

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

1050

0

1
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Dowiedz się więcej
JĘZYK ANGIELSKI DLA PODATKOWCÓW

827

0

CEL GŁÓWNY: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu podatków CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie i utrwalanie uczestnikom terminologii podatkowej z zakresu podatków METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna   1. Legal English – słownictwo, zwroty i pisanie pism 2. Legal English – ćwiczenia utrwalające 3. Legal English – case study 4. Sprawdzian utrwalający […]
Dowiedz się więcej
KORESPONDENCJA URZĘDOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

769

0

CEL GŁÓWNY: umożliwienie prowadzenia poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim CELE SZCZEGÓŁOWE: umiejętność określenia podobieństw i różnic korespondencji urzędowej w stosunku do korespondencji osobistej czy biznesowej, podniesienie zdolności niezbędnych do sporządzania poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim METODY DYDAKTYCZNE: wykład, praca indywidualna i grupowa, dyskusja moderowana, scenki […]
Dowiedz się więcej
Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML obejmie następujące zagadnienia

472

0

Cele kursu i cele szczegółowe: uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania biznesowego według metodyki RUP     1 Wprowadzenie do projektowania i tworzenia oprogramowania 2 Zarządzanie jakością w projektowaniu systemów informatycznych 3 Architektura biznesowa i modele biznesowe 4 Modelowanie i projektowanie procesów biznesowych w procesie tworzenia oprogramowania 5 Wprowadzenie do UML jako narzędzia modelowania procesów […]
Dowiedz się więcej
Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

481

0

Cele kursu i cele szczegółowe: Uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę na temat modelowania prostych i złożonych procesów biznesowych.   1 Podstawy zarządzania procesami biznesowymi 2 Geneza oraz definicja procesów biznesowych 3 Od  zarządzania funkcjonalnego do procesowego 4 Analizowanie i opisywanie procesów 5 Doskonalenie procesów 6 Model procesu biznesowego a rzeczywistość biznesowa ·       Metodyka opisu procesów biznesowych […]
Dowiedz się więcej
BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE

394

0

Cel zajęć: Celem jednodniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy nt. działalności banku i uczulenie na wybrane zagadnienia pod kontem bezpieczeństwa. Dla kogo: Szkolenie jest adresowane do pracowników odpowiedzialnych w bankach za ocenę sytuacji finansowej oraz monitorowanie ryzyka, a także Członków Zarządu i Członków Rad Nadzorczych banków. Program szkolenia: Etyka w bankowości. Naruszenie etyki w […]
Dowiedz się więcej
BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE
Wymogi kapitałowe wobec sektora finansowego

381

0

  przyczyny kryzysu w latach 2007-2008. skutki kryzysu działania mające na celu zabezpieczenie przed podobnym kryzysem Przepisy o wymogach kapitałowych (rozporządzenie i dyrektywa IV) w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV (CRD IV). Rozporządzenie CRR – główne elementy wymóg w zakresie funduszy własnych Kapitał Tier 1 Kapitał Tier […]
Dowiedz się więcej
Wymogi kapitałowe wobec sektora finansowego
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI SZPITALI

402

0

Cel: Wykład przeznaczony jest dla pracowników szpitali, którzy odpowiadają za zarządzanie, IT, bezpieczeństwo i rachunkowość. Dowiesz się jak działają cyberprzestępcy, jakie techniki ataków stosują, jak identyfikować zagrożenia w instytucji i bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej. Prezentowany materiał jest personalizowany pod sektor ochrony zdrowia Agenda: Kim są cyberprzestępcy Szpitale jako cele ataków cyberprzestępców Obszary szpitali […]
Dowiedz się więcej
Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S – E-SZKOLENIE

350

0

Termin: 23.06.2021 – godzina 09:00             Cel:                                                                                                                                      Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie zostanie wprowadzona przez banki i oddziały instytucji kredytowych do połowy 2021 roku, a przed banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Celem warsztatów jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który […]
Dowiedz się więcej
Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece. Kurs przeznaczony jest dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

369

0

Korzyści: Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego z opcją egzaminu. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819 z późn. zm.) bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego […]
Dowiedz się więcej
Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece. Kurs przeznaczony jest dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

Oglądasz 1-10 z 41 kursów