Ekonomika i Finanse

Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

134

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

112

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.

99

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.
Techniki detekcji błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych

316

0

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i nastawione jest na ocenę podmiotów prowadzących rachunkowość. Korzyści:                                                                                                                            W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się: – Jakich elementów sprawozdania finansowego […]
Dowiedz się więcej
Techniki detekcji  błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości

87

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych.. Korzyści:                                                                                                                             Poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie […]
Dowiedz się więcej
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości
Zarządzanie płynnością finansową

153

0

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim kierownikom niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielom firm, a także wszystkim, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania płynnością finansową firmy. Cel: Przybliżenie biznesowych, w tym finansowych, aspektów zarządzania kapitałem bieżącym, a co się z tym wiąże nierozerwalnie również płynnością finansową. Korzyści: […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie płynnością finansową
Wycena derywatów rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego dla potrzeb ewidencji księgowej

92

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banku zajmujących się ewidencją i rozliczaniem operacji na rynku pieniężnym, kapitałowym i walutowym dokonywanych przez front office oraz dla pracowników pionów rachunkowości i zarządzania finansami dużych przedsiębiorstw i banków. Uwaga: Wymagana jest podstawowa znajomość instrumentów pochodnych, które są przedmiotem wyceny. Korzyści Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wyceny transakcji forward, futures, swapowych i opcyjnych dla celów ewidencji […]
Dowiedz się więcej
Analiza sytuacji finansowej banku na podstawie jego sprawozdania finansowego

61

0

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych: wykładów – prezentacji multimedialnej, dyskusji grupy  case study – analizy przypadków  ćwiczeń Program: Dzień 1        Temat sesji: Wprowadzenie do szkolenia „Analiza sytuacji finansowej banku na podstawie jego sprawozdania finansowego” Cel sesji: zaznajomienie uczestników szkolenia, ich oczekiwań oraz przedstawienie programu szkolenia Metodologia: prezentacja uczestników, prezentacja […]
Dowiedz się więcej
Analiza sytuacji finansowej banku  na podstawie jego sprawozdania finansowego

Oglądasz 1-8 z 8 kursów