Ekonomika i Finanse

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

1048

0

1
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Dowiedz się więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.

925

0

2
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się sprzedaży oraz gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz sowich Klientów. Część […]
Dowiedz się więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.
Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii

414

0

Korzyści:                                                                                                                            Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?   Cel:                                                                                                                                     Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik? Uczestnicy po szkoleniu: – Zidentyfikują specyficzne cechy branży rolnej, w aspektach produkcyjnych i finansowych, dzięki czemu bank podejmie właściwe decyzje w zakresie kredytowania rolnika; – Efektywnie skomunikują się z klientem rolnikiem; – Zweryfikują informacje o gospodarstwie rolnym, […]
Dowiedz się więcej
Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii
„Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne”

1057

0

1
I. KORZYŚCI Poprawa efektywności procesu restrukturyzacji w Banku. Pozytywny wpływ na portfel należności nieregularnych w Banku. Wzrost kompetencji pracowniczych w obszarze restrukturyzacji. Samodzielne prowadzenie wykraczających poza standardowe spraw z zakresu restrukturyzacji Klientów przez pracowników Banku – ograniczenie kosztów współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obszerna wiedza na temat procesów szansą na wymierne korzyści dla Banku w postaci […]
Dowiedz się więcej
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne

369

0

KORZYŚCI Poprawa efektywności procesu restrukturyzacji w Banku. Pozytywny wpływ na portfel należności nieregularnych w Banku. Wzrost kompetencji pracowniczych w obszarze restrukturyzacji. Samodzielne prowadzenie wykraczających poza standardowe spraw z zakresu restrukturyzacji Klientów przez pracowników Banku – ograniczenie kosztów współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obszerna wiedza na temat procesów szansą na wymierne korzyści dla Banku w postaci korzystnych […]
Dowiedz się więcej
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne
Modelowanie i analiza projektów project finance

804

0

3
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieć: w jaki sposób analizować projekty typu projekt finance pod względem ich wykonalności w jaki sposób strukturyzować transakcje kredytowe typu project finance w jaki sposób analizować i mitygować ryzyko projektów typu project finance. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieć: modelować przepływy finansowe projektów typu project finance badać wykonalność […]
Dowiedz się więcej
BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE

394

0

Cel zajęć: Celem jednodniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy nt. działalności banku i uczulenie na wybrane zagadnienia pod kontem bezpieczeństwa. Dla kogo: Szkolenie jest adresowane do pracowników odpowiedzialnych w bankach za ocenę sytuacji finansowej oraz monitorowanie ryzyka, a także Członków Zarządu i Członków Rad Nadzorczych banków. Program szkolenia: Etyka w bankowości. Naruszenie etyki w […]
Dowiedz się więcej
BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE
Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

961

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Korzyści Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy udziale kredytu bankowego. Program 1. Procedury udzielania kredytów inwestycyjnych 2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie rodzaje i formy przedsięwzięć inwestycyjnych fazy i organizacja procesu inwestycyjnego. […]
Dowiedz się więcej
Bilans banku i jego analiza

872

0

2
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionów finansowo-księgowych banku oraz kadry kierowniczej placówek bankowych. Korzyści Poznanie zasad tworzenia sprawozdań finansowych banku oraz zdobycie wiedzy na temat poszczególnych pozycji bilansu banku, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych, podstawowych metod oceny efektywności banku, wyceny kosztów stałych i zmiennych, charakterystyki rynku międzybankowego, dochodowości klienta oraz czynników wpływających na wynik finansowy […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie finansami dla menedżerów i niefinansistów

977

0

3
Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby […]
Dowiedz się więcej

Oglądasz 1-10 z 29 kursów