Ekonomika i Finanse

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

176

0

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Dowiedz się więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.

135

0

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się sprzedaży oraz gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz sowich Klientów. Część […]
Dowiedz się więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.
Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

325

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Korzyści Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy udziale kredytu bankowego. Program 1. Procedury udzielania kredytów inwestycyjnych 2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie rodzaje i formy przedsięwzięć inwestycyjnych fazy i organizacja procesu inwestycyjnego. […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie płynnością finansową

332

0

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim kierownikom niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielom firm, a także wszystkim, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania płynnością finansową firmy. Cel: Przybliżenie biznesowych, w tym finansowych, aspektów zarządzania kapitałem bieżącym, a co się z tym wiąże nierozerwalnie również płynnością finansową. Korzyści: […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie płynnością finansową
Praktyczne podstawy ewidencji księgowej w bankach

719

0

Szkolenie skierowane jest do: Osoby, zamierzające rozpocząć pracę lub startujące w sektorze bankowym Pracownicy instytucji finansowych, obejmujący nowe obowiązki z obszaru rachunkowości bankowej Osoby, zamierzające rozpocząć pracę lub startujące w sektorze bankowym Pracownicy instytucji finansowych, obejmujący nowe obowiązki z obszaru rachunkowości bankowej. Korzyści:          Zapoznanie się z zasadami rachunkowości bankowej Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

299

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

231

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.

432

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Techniki detekcji błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych

641

0

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i nastawione jest na ocenę podmiotów prowadzących rachunkowość. Korzyści:                                                                                                                            W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się: – Jakich elementów sprawozdania finansowego […]
Dowiedz się więcej
Techniki detekcji  błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych
Inwestycja deweloperska w działalności podmiotu gospodarczego prowadzącego pełną sprawozdawczość finansową i spółdzielni mieszkaniowej

219

0

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionu kredytowego dokonujących analiz przedsięwzięć deweloperskich   Korzyści Uczestnicy poznają ujęcie ekonomiczne, rachunkowe, podatkowe wymiaru inwestycji deweloperskich realizowanych przez spółki deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych i przygotowania gruntu do podejmowania decyzji kredytowych. Metoda Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint) w dużym stopniu […]
Dowiedz się więcej

Oglądasz 1-10 z 16 kursów