e-szkolenia

Ryzyko operacyjne

45

0

Szkolenie – rozwojowe Adresaci: Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków spółdzielczych, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie ryzyka i audyt oraz compliance. Wymagania: Poziom szkolenia: poziom średniozaawansowany / poziom zaawansowany. Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu […]
Dowiedz się więcej
Ryzyko operacyjne
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego

30

0

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wymagania: Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF. Cel: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne w identyfikacji zdarzeń w ramach ryzyka operacyjnego, co stanowi podstawę dla prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku. Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie przeprowadzić […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego

27

0

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wymagania: Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF. Cel: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie pomiaru ryzyka operacyjnego, co stanowi podstawę dla prawidłowego szacowania poziomu ryzyka w Banku, a tym samym jego prawidłowym zarządzaniu. Uczestnicy kursu otrzymają […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady przygotowywania raportu z ryzyka operacyjnego

31

0

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wymagania: Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF. Cel: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie opracowywania i przedstawiania raportów w ramach ryzyka operacyjnego. Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie raportować obszar ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami prawnymi. Szkolenie […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady przygotowywania raportu z ryzyka operacyjnego
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Samoocena ryzyka operacyjnego

30

0

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wymagania: Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF. Cel: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą niezbędne w procesie przeprowadzenia Samooceny ryzyka operacyjnego. Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie przygotować samoocenę ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF. Szkolenie jest elementem […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Samoocena ryzyka operacyjnego
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady realizacji testów warunków skrajnych

30

0

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wymagania: Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF. Cel: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie przeprowadzania testów warunków skrajnych. Szkolenie będzie przeprowadzane z punktu widzenia praktycznego zakresy realizacji testów. Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym […]
Dowiedz się więcej
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady realizacji testów warunków skrajnych
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.

28

0

Adresaci: Pracownicy banków spółdzielczych, osoby odpowiedzialne za realizację zadań zw. z ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności. Wymagania: nie ma Cel: Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków banków wynikających z pełnienia przez nie funkcji instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez […]
Dowiedz się więcej
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.
E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności w bankach

50

0

Termin: 23.09.2021 – godzina 09:00 (szkolenie potrwa 3 x 1,5 godz.) Cel:                                                                                                                                     Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności w bankach i zasady jego monitorowania. Adresaci:                                                                                                                               Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków spółdzielczych, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności oraz pracowników komórek […]
Dowiedz się więcej
E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności w bankach

Oglądasz 1-8 z 8 kursów