Działalność kredytowa

Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

134

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

112

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.

99

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.
Techniki detekcji błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych

316

0

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i nastawione jest na ocenę podmiotów prowadzących rachunkowość. Korzyści:                                                                                                                            W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się: – Jakich elementów sprawozdania finansowego […]
Dowiedz się więcej
Techniki detekcji  błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych
Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

917

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową Cele szkolenia Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych […]
Dowiedz się więcej
Analiza ryzyka kredytowego w bankach

337

0

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracowników departamentów kredytów, pionu ryzyka, osób odpowiedzialnych za portfel kredytowy banku. Korzyści Zdobycie wiedzy na temat rodzajów ryzyka wpływającego na jakość portfela kredytowego oraz wykształcenie umiejętności dywersyfikacji ryzyka kredytowego i ograniczania jego rozmiarów. Program Ryzyko bankowe i jego rodzaje Ryzyko kredytowe: pojęcie ryzyka kredytowego związki z innymi rodzajami ryzyka banku metody kwantyfikacji ryzyka […]
Dowiedz się więcej
Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych

280

0

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych. Korzyści Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości oraz rodzaje produktów kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości. Zostaną im przedstawione możliwe zabezpieczenia. Uczestnicy zapoznają się z metodami oceny zdolności kredytowej klienta oraz z ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości. Program Część I Podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami Definicja, cechy i funkcje nieruchomości Specyfika finansowa nieruchomości (w […]
Dowiedz się więcej
Współpraca z małymi firmami – analiza dla celów sprzedażowych, praktyczna ocena zdolności kredytowej

88

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się praktyczną sprzedażą produktów i oceną sytuacji finansowej małych firm, a także analizą wniosków kredytowych przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość (PKPR, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa). Korzyści Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o ekonomiczno-podatkowych aspektach działalności gospodarczej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość i jej wykorzystanie przy praktycznych analizach dla celów kredytowych bądź sprzedażowych. Wskazanie praktycznych mechanizmów […]
Dowiedz się więcej
Inwestycja deweloperska w działalności podmiotu gospodarczego prowadzącego pełną sprawozdawczość finansową i spółdzielni mieszkaniowej

126

0

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionu kredytowego dokonujących analiz przedsięwzięć deweloperskich   Korzyści Uczestnicy poznają ujęcie ekonomiczne, rachunkowe, podatkowe wymiaru inwestycji deweloperskich realizowanych przez spółki deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych i przygotowania gruntu do podejmowania decyzji kredytowych. Metoda Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint) w dużym stopniu […]
Dowiedz się więcej
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości

87

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych.. Korzyści:                                                                                                                             Poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie […]
Dowiedz się więcej
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości

Oglądasz 1-10 z 23 kursów