Działalność kredytowa

Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii

414

0

Korzyści:                                                                                                                            Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?   Cel:                                                                                                                                     Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik? Uczestnicy po szkoleniu: – Zidentyfikują specyficzne cechy branży rolnej, w aspektach produkcyjnych i finansowych, dzięki czemu bank podejmie właściwe decyzje w zakresie kredytowania rolnika; – Efektywnie skomunikują się z klientem rolnikiem; – Zweryfikują informacje o gospodarstwie rolnym, […]
Dowiedz się więcej
Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii
Analiza ryzyka kredytowego w bankach

1444

0

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracowników departamentów kredytów, pionu ryzyka, osób odpowiedzialnych za portfel kredytowy banku. Korzyści Zdobycie wiedzy na temat rodzajów ryzyka wpływającego na jakość portfela kredytowego oraz wykształcenie umiejętności dywersyfikacji ryzyka kredytowego i ograniczania jego rozmiarów. Program Ryzyko bankowe i jego rodzaje Ryzyko kredytowe: pojęcie ryzyka kredytowego związki z innymi rodzajami ryzyka banku metody kwantyfikacji ryzyka […]
Dowiedz się więcej
„Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne”

1057

0

1
I. KORZYŚCI Poprawa efektywności procesu restrukturyzacji w Banku. Pozytywny wpływ na portfel należności nieregularnych w Banku. Wzrost kompetencji pracowniczych w obszarze restrukturyzacji. Samodzielne prowadzenie wykraczających poza standardowe spraw z zakresu restrukturyzacji Klientów przez pracowników Banku – ograniczenie kosztów współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obszerna wiedza na temat procesów szansą na wymierne korzyści dla Banku w postaci […]
Dowiedz się więcej
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne

369

0

KORZYŚCI Poprawa efektywności procesu restrukturyzacji w Banku. Pozytywny wpływ na portfel należności nieregularnych w Banku. Wzrost kompetencji pracowniczych w obszarze restrukturyzacji. Samodzielne prowadzenie wykraczających poza standardowe spraw z zakresu restrukturyzacji Klientów przez pracowników Banku – ograniczenie kosztów współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obszerna wiedza na temat procesów szansą na wymierne korzyści dla Banku w postaci korzystnych […]
Dowiedz się więcej
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej: szkolenie ogólne
Modelowanie i analiza projektów project finance

804

0

3
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieć: w jaki sposób analizować projekty typu projekt finance pod względem ich wykonalności w jaki sposób strukturyzować transakcje kredytowe typu project finance w jaki sposób analizować i mitygować ryzyko projektów typu project finance. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieć: modelować przepływy finansowe projektów typu project finance badać wykonalność […]
Dowiedz się więcej
Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

961

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Korzyści Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy udziale kredytu bankowego. Program 1. Procedury udzielania kredytów inwestycyjnych 2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie rodzaje i formy przedsięwzięć inwestycyjnych fazy i organizacja procesu inwestycyjnego. […]
Dowiedz się więcej
Ocena zdolności kredytowej JST

1013

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i funduszy celowych obsługujących i kredytujących samorząd oraz jego jednostki organizacyjne. Korzyści Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego oraz rozwiną umiejętność dokonywania oceny zdolności i wiarygodności kredytowej samorządu na podstawie sprawozdawczości budżetowej. Program Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego Organy jednostek samorządu terytorialnego i zasady ich funkcjonowania Zadania samorządu terytorialnego Jednostki […]
Dowiedz się więcej
Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych

1031

0

3
Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych. Korzyści Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości oraz rodzaje produktów kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości. Zostaną im przedstawione możliwe zabezpieczenia. Uczestnicy zapoznają się z metodami oceny zdolności kredytowej klienta oraz z ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości. Program Część I Podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami Definicja, cechy i funkcje nieruchomości Specyfika finansowa nieruchomości (w […]
Dowiedz się więcej
Bilans banku i jego analiza

872

0

2
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionów finansowo-księgowych banku oraz kadry kierowniczej placówek bankowych. Korzyści Poznanie zasad tworzenia sprawozdań finansowych banku oraz zdobycie wiedzy na temat poszczególnych pozycji bilansu banku, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych, podstawowych metod oceny efektywności banku, wyceny kosztów stałych i zmiennych, charakterystyki rynku międzybankowego, dochodowości klienta oraz czynników wpływających na wynik finansowy […]
Dowiedz się więcej
Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku

502

0

Cel: Przedstawienie metod stosowanych w analizie sytuacji finansowej i rachunku efektywności  w bankach (komercyjnych oraz spółdzielczych) oraz w SKOK-ach, pozwalających na ocenę ich kondycji oraz efektywności produktów (odsetkowych i prowizyjnych), oddziałów oraz ocenę współpracy z klientami – studia przypadków. Przybliżenie metod służących ocenie efektywności i ryzyka (m.in. EVA i RORAC) – studia przypadków.   Adresaci:                                                                                                                                      […]
Dowiedz się więcej
Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku

Oglądasz 1-10 z 31 kursów