Działalność kredytowa

Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

325

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Korzyści Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy udziale kredytu bankowego. Program 1. Procedury udzielania kredytów inwestycyjnych 2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie rodzaje i formy przedsięwzięć inwestycyjnych fazy i organizacja procesu inwestycyjnego. […]
Dowiedz się więcej
Ocena zdolności kredytowej JST

282

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i funduszy celowych obsługujących i kredytujących samorząd oraz jego jednostki organizacyjne. Korzyści Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego oraz rozwiną umiejętność dokonywania oceny zdolności i wiarygodności kredytowej samorządu na podstawie sprawozdawczości budżetowej. Program Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego Organy jednostek samorządu terytorialnego i zasady ich funkcjonowania Zadania samorządu terytorialnego Jednostki […]
Dowiedz się więcej
Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych

483

0

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych. Korzyści Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości oraz rodzaje produktów kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości. Zostaną im przedstawione możliwe zabezpieczenia. Uczestnicy zapoznają się z metodami oceny zdolności kredytowej klienta oraz z ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości. Program Część I Podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami Definicja, cechy i funkcje nieruchomości Specyfika finansowa nieruchomości (w […]
Dowiedz się więcej
Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

721

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową Cele szkolenia Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych […]
Dowiedz się więcej
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzegania

292

0

Korzyści: 1. Ograniczenie ryzyka kredytowego banku, 2. Prawidłowa klasyfikacja kredytów 3. Unikanie błędów związanych z analizą ekonomiczno -finansowa Klienta w czasie trwania umowy kredytowej Cel: Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na właściwą ocenę sytuacji finansowej klienta zgodnie ze przepisami dot. monitoringu , w tym: 1. Objaśni podstawy prawne działalności gospodarczej i zbierze odpowiednią dokumentację do monitoringu […]
Dowiedz się więcej
Restrukturyzacja i upadłość podmiotów gospodarczych w praktyce

152

0

Adresaci: Pracownicy Departamentów Ryzyka Kredytowego oraz Departamentów Restrukturyzacji i Windykacji. Cele kursu i cele szczegółowe: Zapoznanie uczestników z podstawowymi formami restrukturyzacji oraz formami upadłości. Korzyści: Poprawa szybkości i jakości oceny  wniosków kredytowych dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.  Zwiększenie znajomości zagadnień związanych z restrukturyzacją i windykacją.  Metodyka: Wykład wraz z case studies  Program:  Dzień 1  Pojęcie i rodzaje […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

299

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

231

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.

432

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Analiza finansowa dla celów transakcji leasingowych (pełna rachunkowość i PKPiR) z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

548

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionu sprzedażowego / doradczego / analitycznego oceniający sprawozdania finansowe na pełnej rachunkowości i uproszczonej sprawozdawczości dla celów transakcji leasingowych Cele kursu i cele szczegółowe: poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na pełnej księgowości i uproszczonej sprawozdawczości Wskazanie metod oceny zdolności leasingowej / kredytowej ich ograniczeń […]
Dowiedz się więcej

Oglądasz 1-10 z 23 kursów