Bezpieczeństwo

Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

1119

0

5
KORZYŚCI Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i  prawidłowo realizowane, co uchroni […]
Dowiedz się więcej
test
ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

821

0

Cel szkolenia: W związku z wejściem w życie Ustawy o dokumentach w 2019r. celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na        temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala […]
Dowiedz się więcej
test
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI SZPITALI

402

0

Cel: Wykład przeznaczony jest dla pracowników szpitali, którzy odpowiadają za zarządzanie, IT, bezpieczeństwo i rachunkowość. Dowiesz się jak działają cyberprzestępcy, jakie techniki ataków stosują, jak identyfikować zagrożenia w instytucji i bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej. Prezentowany materiał jest personalizowany pod sektor ochrony zdrowia Agenda: Kim są cyberprzestępcy Szpitale jako cele ataków cyberprzestępców Obszary szpitali […]
Dowiedz się więcej
Prewencja wyłudzeń i oszustw kredytowych

1835

0

7
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych Korzyści Uczestnicy zdobędą umiejętności weryfikowania i rozpoznawania prawidłowości dokumentacji składanej przez klientów starających się o kredyt. Zostaną uczuleni na elementy najistotniejsze i nauczą się, jak rozpoznawać sfałszowane dokumenty. Program Przestępstwo wyłudzenia kredytu bankowego Współczesne formy i metody wyłudzeń kredytów skala zjawiska szacunkowe straty generowane przestępstwem Sposoby działania sprawców wyłudzeń metody wprowadzania […]
Dowiedz się więcej
Reforma ochrony danych osobowych

784

0

2
Szkolenie skierowane jest do:  kadry kierowniczej,  administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających systemem ochrony danych osobowych.                                                                                                            Korzyści:                                                                                                                             Każdy uczestnik szkolenia zostanie zapoznany ze zmianami stanu prawnego i zakresem obowiązków, wynikających z rozporządzenia, które zacznie obowiązywać w 2018 r. Pozwoli to na skuteczniejsze przygotowanie swojej instytucji do dostosowania do nowych wymogów prawnych. Formuła spotkania powiązana z […]
Dowiedz się więcej

138

0

Termin i godzina: 04.03.2021 rozpoczęcie godz. 10:00 Czas trwania: 2 godziny zegarowe Cel:                                                                                                                                     Jakie kompetencje rozwinie uczestnik? zapoznanie  z nowoczesnymi metodami wystawiania i przechowywania dokumentów oraz związanymi z tym niebezpieczeństwami Korzyści:  Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?                                                                                                                          zrozumienie technologii oraz zasad rządzących elektroniczną dokumentacją, zdolność do prowadzenia właściwej ewidencji i archiwizacji, uchronienie się przed problemami w przypadku […]
Dowiedz się więcej
Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony- E-SZKOLENIE

139

0

Termin: 17.03.2021 – godzina 09:00              (sesja potrawa 2 godz.)   Korzyści:                                                                                                                               Możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek identyfikacji beneficjentów rzeczywistych to jeden z ważniejszych środków bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza w przypadku złożonych struktur właścicielskich. Zdobyta wiedza i praktyczne spojrzenie na procesy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego pozwoli wyeliminować […]
Dowiedz się więcej
Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony- E-SZKOLENIE
Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

196

0

Termin: 17.02.2021 – godzina 11:00              (sesja potrawa 1,5 godz.)   Korzyści:                                                                                                                               IV Dyrektywa AML nałożyła na Banki szereg nowych obowiązków, głównie za sprawą nowej Ustawy AML, które zaimplementowała jej zapisy. Na tym jednak nie zaprzestano prac nad regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kolejno V i VI Dyrektywa AML, […]
Dowiedz się więcej
Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.

28

0

Adresaci: Pracownicy banków spółdzielczych, osoby odpowiedzialne za realizację zadań zw. z ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności. Wymagania: nie ma Cel: Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków banków wynikających z pełnienia przez nie funkcji instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez […]
Dowiedz się więcej
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.
Badanie autentyczności dokumentów

1301

0

3
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek. Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów.. Wymagania wstępne: Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia […]
Dowiedz się więcej

Oglądasz 1-10 z 15 kursów