Bezpieczeństwo

Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

785

0

4
KORZYŚCI Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i  prawidłowo realizowane, co uchroni […]
Dowiedz się więcej
test
ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

620

0

Cel szkolenia: W związku z wejściem w życie Ustawy o dokumentach w 2019r. celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na        temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala […]
Dowiedz się więcej
test
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI SZPITALI

228

0

Cel: Wykład przeznaczony jest dla pracowników szpitali, którzy odpowiadają za zarządzanie, IT, bezpieczeństwo i rachunkowość. Dowiesz się jak działają cyberprzestępcy, jakie techniki ataków stosują, jak identyfikować zagrożenia w instytucji i bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej. Prezentowany materiał jest personalizowany pod sektor ochrony zdrowia Agenda: Kim są cyberprzestępcy Szpitale jako cele ataków cyberprzestępców Obszary szpitali […]
Dowiedz się więcej
Prewencja wyłudzeń i oszustw kredytowych

1680

0

6
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych Korzyści Uczestnicy zdobędą umiejętności weryfikowania i rozpoznawania prawidłowości dokumentacji składanej przez klientów starających się o kredyt. Zostaną uczuleni na elementy najistotniejsze i nauczą się, jak rozpoznawać sfałszowane dokumenty. Program Przestępstwo wyłudzenia kredytu bankowego Współczesne formy i metody wyłudzeń kredytów skala zjawiska szacunkowe straty generowane przestępstwem Sposoby działania sprawców wyłudzeń metody wprowadzania […]
Dowiedz się więcej
Reforma ochrony danych osobowych

626

0

2
Szkolenie skierowane jest do:  kadry kierowniczej,  administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających systemem ochrony danych osobowych.                                                                                                            Korzyści:                                                                                                                             Każdy uczestnik szkolenia zostanie zapoznany ze zmianami stanu prawnego i zakresem obowiązków, wynikających z rozporządzenia, które zacznie obowiązywać w 2018 r. Pozwoli to na skuteczniejsze przygotowanie swojej instytucji do dostosowania do nowych wymogów prawnych. Formuła spotkania powiązana z […]
Dowiedz się więcej
Badanie autentyczności dokumentów

1049

0

3
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek. Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów.. Wymagania wstępne: Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia […]
Dowiedz się więcej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

1177

0

1
Szkolenie skierowane jest do Przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością uczestniczą w obrocie wartościami majątkowymi oraz obrocie nieruchomościami   Korzyści:    Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie: •    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy •    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, •    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, •    potrafił określić sposób analizy i […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

464

0

3
Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia. Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE? Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE? Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych? Jak skutecznie […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE  NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI   W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE  DLA ORGANÓW  IZ,   IP  ORAZ KONTROLNYCH
Nowe formy przestępczości wewnątrz- i zewnątrzbankowej

567

0

3
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników banków, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników kasowych, pracowników pionów kredytowych oraz kierowników placówek Korzyści Poznanie najnowszych metod i form popełniania przestępstw na szkodę banku, nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów i elementów związanych z planowanym zamachem na bank i jego mienie, poznanie standardowych procedur reagowania na występujące zagrożenia Program I. Współczesne zagrożenia sektora bankowego przestępczością II. […]
Dowiedz się więcej
Rozporządzenia ogólne o ochronie danych osobowych

374

0

5
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami RODO – zwłaszcza w praktyce bankowej  – z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratorów przez nowe przepisy. Szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie możliwych sposobów wywiązywania się z przestrzegania zasad przetwarzania danych takich jak rozliczalność, ograniczenie celem czy minimalizacja zakresu danych, z zachowaniem jednocześnie elastyczności niezbędnej w prowadzeniu działalności […]
Dowiedz się więcej
Rozporządzenia ogólne o ochronie danych osobowych

Oglądasz 1-10 z 11 kursów