Audyt

Wzorcowy raport z ryzyka operacyjnego – krok po kroku – zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF

575

0

Korzyści: Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika? Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym podejściem opracowania okresowych raportów z obszaru ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym. Cel: Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik? Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie przygotowania raportów z obszaru […]
Dowiedz się więcej
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE.

1217

0

2
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo jak I główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji. cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o […]
Dowiedz się więcej
Analiza i ocena ryzyka kredytowego klientów indywidualnych

674

0

3
Szkolenie poświęcone zagadnieniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta indywidualnego, ze szczególnym naciskiem na wymogi Rekomendacji S oraz Rekomendacji T. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty procesu oceny ryzyka klienta oraz sposoby definiowania podstawowych parametrów pomiaru (DTI, LTV). Odbiorcy: Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, osoby zajmujące się procesem analizy ryzyka klientów indywidualnych. Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat […]
Dowiedz się więcej

Oglądasz 1-3 z 3 kursów