kilka danych liczbowych o nas

0

grup

0

uczestników

0

trenerów

wybierz szkolenie dla siebie

Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

142

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Korzyści Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy udziale kredytu bankowego. Program 1. Procedury udzielania kredytów inwestycyjnych 2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie rodzaje i formy przedsięwzięć inwestycyjnych fazy i organizacja procesu inwestycyjnego. […]
Więcej
Ocena zdolności kredytowej JST

91

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i funduszy celowych obsługujących i kredytujących samorząd oraz jego jednostki organizacyjne. Korzyści Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego oraz rozwiną umiejętność dokonywania oceny zdolności i wiarygodności kredytowej samorządu na podstawie sprawozdawczości budżetowej. Program Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego Organy jednostek samorządu terytorialnego i zasady ich funkcjonowania Zadania samorządu terytorialnego Jednostki […]
Więcej
Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych

305

0

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych. Korzyści Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości oraz rodzaje produktów kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości. Zostaną im przedstawione możliwe zabezpieczenia. Uczestnicy zapoznają się z metodami oceny zdolności kredytowej klienta oraz z ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości. Program Część I Podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami Definicja, cechy i funkcje nieruchomości Specyfika finansowa nieruchomości (w […]
Więcej
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE.

331

0

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo jak I główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji. cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o […]
Więcej
Zarządzanie płynnością finansową

158

0

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim kierownikom niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielom firm, a także wszystkim, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania płynnością finansową firmy. Cel: Przybliżenie biznesowych, w tym finansowych, aspektów zarządzania kapitałem bieżącym, a co się z tym wiąże nierozerwalnie również płynnością finansową. Korzyści: […]
Więcej
Zarządzanie płynnością finansową
Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

401

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową Cele szkolenia Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych […]
Więcej

Zobacz nas