kilka danych liczbowych o nas

0

grup

0

uczestników

0

trenerów

wybierz szkolenie dla siebie

Profesjonalne planowanie finansowe dla gospodarstw domowych. Racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami osobistymi dla potrzeb własnych oraz Twoich Klientów:

1050

0

1
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz Klientów.   Szkolenie 2 dniowe […]
Więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.

928

0

2
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW SPRZEDAŻY. WSPARCIA SPRZEDAŻY, CENTRAL INSTYTUCJI- Banki komercyjne i spółdzielcze, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, doradcy klientów zamożnych, doradcy inwestycyjni, pośrednicy w nieruchomościach, firmy pożyczkowe, wykładowcy i studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i księgowych, wszyscy inni interesujący się finansami osobistymi chcący nauczyć się sprzedaży oraz gospodarowania pieniędzmi na własny użytek oraz sowich Klientów. Część […]
Więcej
Sprzedaż czy edukacja finansowa Klienta? A może jedno i drugie jednocześnie? Od dziś już nie będziesz musiał się zastanawiać, ponieważ sprzedaż będzie się odbywać samoistnie sprawiając Tobie oraz Klientowi wiele radości.
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – rewolucja w systemie compliance przedsiębiorców

1461

0

2
Uczestnik szkolenia uzyska kompleksowe informacje odnośnie do najważniejszych problemów prawnych i praktycznych związanych z projektowaną ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych („UOPZ”).
Więcej
Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

1120

0

5
KORZYŚCI Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i  prawidłowo realizowane, co uchroni […]
Więcej
test
JĘZYK ANGIELSKI DLA PODATKOWCÓW

826

0

CEL GŁÓWNY: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu podatków CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie i utrwalanie uczestnikom terminologii podatkowej z zakresu podatków METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna   1. Legal English – słownictwo, zwroty i pisanie pism 2. Legal English – ćwiczenia utrwalające 3. Legal English – case study 4. Sprawdzian utrwalający […]
Więcej
KORESPONDENCJA URZĘDOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

769

0

CEL GŁÓWNY: umożliwienie prowadzenia poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim CELE SZCZEGÓŁOWE: umiejętność określenia podobieństw i różnic korespondencji urzędowej w stosunku do korespondencji osobistej czy biznesowej, podniesienie zdolności niezbędnych do sporządzania poprawnej w formie i treści korespondencji urzędowej w języku angielskim METODY DYDAKTYCZNE: wykład, praca indywidualna i grupowa, dyskusja moderowana, scenki […]
Więcej

Zobacz nas