kilka danych liczbowych o nas

0

grup

0

uczestników

0

trenerów

wybierz szkolenie dla siebie

Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

33

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

29

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Więcej
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.

30

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Więcej
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.
Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego

7

0

ADRESACI: pracownicy banku – analitycy, prawnicy, specjaliści zajmujący się zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów finansowych WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW: podstawowa wiedza z zakresu zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych CEL KURSU i CELE SZCZEGÓŁOWE szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się (odnoszące się do poziomu wiedzy, umiejętności i postawy/ kompetencji społecznych) lub innych mierzalnych celów szkolenia) Zdobycie […]
Więcej
Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa  polskiego
Prawne zabezpieczenie wierzytelności i ich wpływ na skuteczność procesu windykacyjnego

208

0

Szkolenie polecane jest: Pracownikom departamentów windykacyjnych, sprzedażowych, kredytowych, produktowych, prawnych w bankach. Pośrednikom kredytu hipotecznego Korzyści: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ich doboru do wierzytelności, ograniczeń związanych z ich ustanawianiem (czas, koszty) oraz ryzyk związanych z dany typem zabezpieczenia, a także nabycie umiejętności prowadzenia […]
Więcej
Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

783

0

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową Cele szkolenia Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych […]
Więcej

Zobacz nas